Nieuws/Binnenland
787927
Binnenland

Moslimvluchtelingen domineren centra

Christenen uit asiel weggepest

Gevlucht voor onderdrukking in moslimlanden worden christelijke asielzoekers in asielzoekerscentra (azc’s) bedreigd en gediscrimineerd door moslimvluchtelingen. Tijdens de ramadan (tot 17 juli) is dat nog sterker voelbaar.

Er is al een geval bekend van een Pakistaanse christen, de 30-jarige Nadeem, die om die reden uit het azc in Gilze-Rijen is gevlucht. Ook uit andere azc’s komen steeds meer signalen dat christenen zich onveilig en bedreigd voelen.

Daarmee is de situatie in de azc’s weer terug bij af. Uit onderzoek in 2011 in opdracht van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bleek dat twee van de drie christelijke asielzoekers te maken hadden met bedreigingen en zich onveilig voelden. De daders waren in de meeste gevallen moslims. De situatie is structureel niet veranderd, zelfs verslechterd.

Lees meer: homogene groepen bepalen nu de cultuur in een azc