Nieuws/Binnenland
788867
Binnenland

Aantal asielaanvragen blijft toenemen

Het aantal asielaanvragen blijft groeien. Vorige ontving de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een derde meer asielaanvragen dan in mei. In juni ging het om 2937 nieuwe aanvragen voor asiel, meldde het ministerie van Veiligheid en Justitie donderdag.

De groei wordt volgens de IND vooral veroorzaakt door mensen uit Eritrea (1248) en Syrië (737). Ook het aantal alleenstaande minderjarigen dat hier een verblijfsvergunning aanvraagt blijft stijgen. Van de 299 aanvragen in juni waren er 217 afkomstig van minderjarigen uit Eritrea.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) meldde deze week dat er de laatste tijd sprake is van een 'niet eerder vertoonde piek' van het aantal vluchtelingen dat zich in Nederland meldt om asiel aan te vragen. Er komt snel extra opvangcapaciteit voor vluchtelingen in de Zeelandhallen in Goes en in de IJsselhallen in Zwolle.