Nieuws
790625
Nieuws

Concurrenten dringen aan op splitsing Eneco en Delta

De bestuursvoorzitters van Nederlandse Energie Maatschappij, Greenchoice en Budget Energie dringen er bij minister Kamp op aan door te gaan met de splitsing van Eneco en Delta, nu de Hoge Raad heeft vastgesteld dat de wet waarin die splitsing wordt bevolen niet in strijd is het EU-recht.

In een brief aan de minister bepleiten ze dat dit nodig is voor een gelijk speelveld en beschuldigen ze Eneco van emotionele chantage te breken met het energieakkoord.

De ceo’s wezen nog eens fijntjes op de mislukte investeringen die Delta met de netwerken als onderpand konden ondernemen en de gemeenten die aandeelhouders zijn in het energiebedrijf, honderden miljoenen euro’s aan dividend hebben gekost. Dit soort grote commerciële risico’s met publiek geld zouden het netbeheer juist in gevaar brengen.

Ook de werkgelegenheidsargumenten en het feit dat grote investeringen in duurzame energie niet mogelijk zijn zonder de financiële zekerheid die een netwerk biedt, werd door de energieconcurrenten van tafel geveegd.