Nieuws
794313
Nieuws

Praat mee

Als je besluit je kind niet te vaccineren...

Een zesjarig jongetje in het Spaanse stadje Olot kreeg difterie nadat zijn ouders bewust hadden gekozen hem niet in te enten tegen de ziekte. Het jongetje is inmiddels overleden. De discussie over (al dan niet) inenten laait daardoor weer in volle hevigheid op.

Onder de hashtag #difteria wordt op Twitter kritiek geuit op ouders die hun kinderen niet laten inenten en vooral op anti-vaccinatiegroepen die valse informatie zouden verspreiden. De Barcelonese kinderarts Amalia Arce (40) zegt in de Volkskrant dat het weliswaar een kleine groep ouders is die vaccinaties weigert, maar dat die wel een bedreiging vormt. Omdat de ziekte zo zeldzaam is, moest medicatie uit Moskou komen.

Korten op kinderbijslag bij weigering vaccinatie

Eerder dit jaar riep Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Europese landen nog op om meer te doen aan de bestrijding van deze infectieziekte. De Australische premier Abbott liet weten ouders te korten op kinderbijslag en gezinstoelagen als zij hun kinderen niet lieten inenten.

Niet gevaccineerde kinderen weigeren

Ook in Nederland worden kinderen niet altijd ingeënt tegen onder meer mazelen en de bof. Vooral in de Biblebelt komt dat voor, twee jaar geleden brak er nog een mazelen epidemie uit. De Tweede Kamer boog zich vorig jaar nog over de vraag of kinderopvangcentra niet-ingeënte kinderen mogen weigeren nadat een baby op een Haagse crèche ernstig ziek werd door contact met een kind met mazelen. Maar kinderen weigeren mag niet volgens de wet.

Het is onverantwoord om je kinderen niet te laten inenten, vindt 84% van onze lezers. Mazelen, bijvoorbeeld, kunnen zeer ernstige gevolgen hebben, waarschuwen deze respondenten. "Hoe kun je je later verantwoorden tegenover je kind als hij levenslang gehandicapt is doordat je hem een vaccinatie hebt onthouden?" En dat niet alleen, je brengt ook anderen in gevaar en dat vinden de meesten onacceptabel, aldus onze lezers. "Gezondheid boven alles, inenten dus!"

--

Ik laat mijn dochters niet ineënten

--

Vaccineren? Persoonlijke keuze!

Toen er in de zogenaamde Biblebelt twee jaar terug een mazelenepidemie uitbrak omdat reformatorische ouders hun kinderen om religieuze redenen niet hadden laten inenten, vond één op de drie van onze lezers dat wel of niet vaccineren een persoonlijke keuze moet zijn van ouders.

"Het is jammer, die mazelenepidemie, maar wij hebben in Nederland een vrije keus om wel of niet in te enten. Deze keuze moet absoluut blijven."Slechts 16% had begrip voor mensen die hun kind vanwege hun geloof niet laten vaccineren. "Recht op zelfbeschikking is het hoogste goed. Ook vrijheid van godsdienst is voor mij een onwrikbaar gegeven", aldus iemand die zei zelf niet gelovig te zijn.

De meerderheid kan zich echter maar moeilijk in deze mensen verplaatsen. "Geloof is een zwak argument. Waar staat in de Bijbel dat inenten niet mag, en waarom gaf God ons dan de mogelijkheid om vaccins te maken?" zegt iemand.

 

--

Laat je kind ineënten

--

'Rotzooi' in inentingen

Meer begrip (27%) is er voor ouders die hun kind om andere redenen niet laten inenten. Zoals bij de ouders van het Spaande jongetje. Volgens sommigen zit er te veel 'rotzooi' in die inentingen en zijn ze daarom niet goed voor kleine kinderen. "Die negatieve kant wordt nooit belicht. Daarom geven wij de BMR-prik ook niet aan onze kinderen", licht een deelnemer toe. "Inenten tegen relatief onschuldige ziektes is schieten op een mug met een kanon. Alleen de farmaceuten worden er beter van", beweert een ander.

Bijna driekwart is van mening dat ouders die hun kind niet laten vaccineren zelf de consequenties moeten dragen. Dus zelf de kosten van behandeling betalen als hun kind ernstig ziek in een ziekenhuis belandt want, zo verwoordt een respondent, "dit is verwijtbaar gedrag waar de samenleving niet voor hoeft op te draaien". Anderen vinden dat hypocriet. "Zelf betalen? Wanneer gaan rokers en drinkers opdraaien voor extra ziekenhuiskosten?"

Inenten verplicht stellen vindt een kleine 30% geen goed plan. "Stel je voor! Dan kunnen ze je straks met alles verplicht vol spuiten!" De meerderheid echter is voor. Sommigen willen ’weigerouders’ tijdelijk uit de ouderlijke macht zetten en dan vaccineren. "Het risico is veel te groot."

Wat vind jij? Gezondheid boven alles en prikken dus maar? En vind jij dat ’weigerouders’ zelf voor de kosten op moeten draaien als het kind ziek wordt, zoals bij deze Spaanse ouders? Of zelfs (tijdelijk) uit de ouderlijke macht gezet worden? Praat mee!