Nieuws/Binnenland
794345
Binnenland

Belastingonderhandelingen geklapt

De onderhandelingen tussen kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie, GroenLinks en SGP over een hervorming van het belastingstelsel zijn geklapt.

D66-leider Alexander Pechtold is opgestapt. Hij zag te weinig ambitie om verder te praten. Andere oppositieleiders zagen nog wel mogelijkheden maar moesten zich neerleggen bij het feit dat er zonder D66 zeker geen meerderheid te vinden is voor de plannen in de Eerste Kamer.

Lastenverlichting

Daarmee is een omvangrijke belastinghervorming de komende jaren van de baan. Het kabinet zal wel de lastenverlichting van 5 miljard euro doorvoeren. Die moet als het goed is 35.000 nieuwe banen opleveren.

Volgens Pechtold is het kabinet niet ambitieus genoeg om meer banen te scheppen, het stelsel te vereenvoudigen en het belastingsysteem te vergroenen. „De verschillen tussen de coalitie en de vier oppositiepartijen zijn wat mij betreft te groot”, aldus Pechtold.

Geen meerderheid

Andere oppositieleiders zagen nog wel mogelijkheden om verder te onderhandelen. Arie Slob (ChristenUnie) en Jesse Klaver (GroenLinks) hadden best verder willen praten, zeiden ze na afloop. Maar ze konden niet anders dan zich neerleggen bij het feit dat er zonder D66 zeker geen meerderheid te vinden is in de senaat.

Binnen de coalitie werd bijzonder cynisch gereageerd op het opstappen van Pechtold. Volgens zowel VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra, PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom, als staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) waren de agenda's al getrokken voor een vervolgoverleg toen Pechtold meldde dat hij niet meer meedeed. Sterker nog, melden bronnen: een nieuwe afspraak was al gemaakt voor later deze week.

Veel banen

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën noemde de afloop teleurstellend. ,,Er was een sfeer van aanpakken aan tafel, we trokken onze agenda's en toen stapte er één op.'' PvdA-leider Diederik Samsom zei: ,,We hadden een mogelijkheid om een heel groot pakket te maken, met veel banen. Nu wordt het een iets minder groot pakket, dat nog steeds ambitieus genoeg is.''

Een grondige belastinghervorming, inclusief een verhoging van het lage btw-tarief, is tijdens deze kabinetsperiode nu van de baan. Die was alleen mogelijk geweest als de vier oppositiepartijen aan tafel waren blijven zitten. Het kabinet wil sowieso de lastenverlichting van 5 miljard euro doorzetten. Het CDA heeft daar eerder al steun voor uitgesproken.