Nieuws
794378
Nieuws

'Werken is maatschappelijke plicht'

Zeven van de tien volwassenen in Nederland beschouwen werken als een maatschappelijke plicht en vinden het geen vrije keuze. Als je van het leven wil genieten, moet je daar hard voor willen werken, aldus de meerderheid.

Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd rapport van het CBS.

Vooral leeftijd, opleiding en geslacht hangen samen met het arbeidsethos: ouderen, laagopgeleiden en mannen hebben over het algemeen een sterker arbeidsethos dan jongeren, hoger opgeleiden en vrouwen. Gepensioneerden hebben een zeer sterk arbeidsethos, net als mensen die arbeidsongeschikt zijn.

Werknemers die (veel) plezier ervaren in hun werk hebben een hoger arbeidsethos dan werknemers die minder of geen plezier hebben in hun werk.

Onder mensen met een kerkelijk gezindte hebben Nederlands hervormden het hoogste arbeidsethos. De resultaten wijzen verder uit dat werk een belangrijke rol vervult in het leven van mensen, voor velen geen vrije keuze is en door de meerderheid van de bevolking als een maatschappelijke plicht wordt gezien.

Werken blijkt echter niet altijd het belangrijkste aspect in het leven. Dit heeft onder andere te maken met het belang dat men hecht aan vrije tijd en andere aspecten in het leven dan werk.