Nieuws/Binnenland
794414
Binnenland

Dreigingsniveau blijft 'substantieel'

Het dreigingsniveau in Nederland blijft vastgesteld op 'substantieel', het op één na hoogste niveau. Dat staat in het dreigingsbeeld dat Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Dick Schoof, maandag heeft uitgebracht. De dreiging in Nederland is volgens Schoof „complex” omdat er nu zoveel factoren van invloed zijn.

„Ook in Nederland en andere Westerse landen zijn soortgelijke aanslagen al langere tijd voorstelbaar”, benadrukt Schoof. „De daders en doelen die zij kiezen worden steeds diverser.”

„De recente aanslagen in Tunesië, Frankrijk en Koeweit laten zien dat de jihadistische dreiging diffuus is”, staat in het dreigingsbeeld. „Daarom is het belangrijk dat de professionele aandacht en inzet niet verslapt. Waar nodig zijn bestaande maatregelen verscherpt of aangepast”, blijkt uit de dreigingsanalyse. „De gebeurtenissen in Frankrijk en Tunesië afgelopen vrijdag bevestigen het huidige dreigingsbeeld.”

De dreiging komt zowel van individuele extremisten die soms geïnspireerd zijn geraakt door oproepen uit strijdgebieden zoals Irak en Syrië, als van terroristische netwerken. Die kunnen vanuit het buitenland worden aangestuurd of gefaciliteerd. Vaak zijn de werelden van Nederlandstalige jihadstrijders in Syrië en Irak en van de 'achtergebleven' of teruggekeerde gelijkgezinden zeer nauw met elkaar verweven.

Tegelijkertijd zijn binnenlandse netwerken op dit moment „organisatorisch versnipperd”, concludeert Schoof. Dit zorgt volgens hem voor het complexe beeld en bevestigt dat de dreiging niet beperkt is tot Nederlandse uitreizigers en terugkeerders, maar ook komt van zogenoemde thuisblijvers.

Ongeveer tweehonderd Nederlanders zijn er inmiddels naar Syrië en Irak vertrokken. Van 32 jihadisten uit Nederland die in deze landen waren, is vastgesteld dat ze zijn gedood. Circa 35 vermoedelijke strijders zijn weer naar Nederland teruggekeerd. De terugkeer naar Nederland lijkt in het eerste kwartaal van 2015 te zijn gestokt. Mogelijk wordt dat mede veroorzaakt door angst voor repercussies door IS.

In Nederland lopen ruim 95 strafrechtelijke onderzoeken naar jihadzaken. Daarbij zijn ongeveer 145 mensen in beeld.