Nieuws
795126
Nieuws

Baby geen garantie op geluk

Je kunt je nieuwe liefde bezegelen met een ring, een slotje aan een brug of met een kind, zoals Trijntje dat deed met haar nieuwe liefde. Toch is dat laatste misschien niet heel handig. Ondanks hoge verwachtingen van de ouders, zorgt een kind niet altijd voor meer geluk. Dat onderzocht Babette Pouwels eerder al in een promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht. De meeste ouders worden twee jaar na de geboorte zelfs ongelukkiger. Dat verminderde geluksgevoel blijft bij mannen zo’n 7 jaar duren en houdt bij vrouwen zelfs 15 jaar lang aan.

Pouwels baseert zich op gegevens van een onderzoek onder ruim duizend Duitse mannen en vrouwen die tussen 1984 en 2005 hun eerste kind kregen. Daaruit blijkt dat twee jaar na de geboorte het geluksgevoel een stuk afneemt. Pouwels maakte gebruik van gegevens uit een Duits onderzoek, maar volgens de promovenda gelden de uitkomsten ook grotendeels voor Nederlandse ouders. ’’Al werken in Nederland meer mannen parttime en Nederlandse vrouwen stoppen iets minder vaak met werken na de geboorte van hun kind."

Verantwoordelijkheid

Vaders worden ongelukkiger omdat ze ontevredener zijn over hun inkomen en vrije tijd. Opvallend, zegt Pouwels, want mannen leveren daar na de geboorte nauwelijks op in. ’’Hun inkomen blijft gelijk, maar ze dragen meer verantwoordelijkheid. Ze maken zich zorgen of ze wel genoeg verdienen. Bovendien kunnen ze hun vrije tijd minder autonoom invullen."

--

Hoe mooi ware liefde kan zijn

--

Vrouwen leveren tijd en geld in. ’’Als ze evenveel blijven werken, hebben ze meer stress omdat ze thuis veel moeten doen. Werken ze minder, dan vinden ze hun baan niet meer zo leuk."

De oplossing ligt volgens Pouwels bij een eerlijker verdeling van betaald werk en zorgtaken. ’’Zo komt de druk voor het verdienen van een inkomen of het huishouden niet bij één partner te liggen."

--

90 seconden en een baby later

--

Daarnaast raadt ze ouders aan om een deel van hun vrije tijd naar eigen invulling te besteden. ’’Het is belangrijk om die ene sportavond of die vakantie met vrienden erin te houden."

Vind jij dat grote liefde bezegeld moet worden met een baby? En heeft jouw kind je gelukkiger gemaakt en je relatie juist beter of slechter gemaakt? Praat mee!