Nieuws/Binnenland
795163
Binnenland

Veteranenombudsman krijgt 220 klachten

In twee jaar tijd hebben 220 veteranen een klacht ingediend bij de Veteranenombudsman. De klachten gaan voor een groot deel over geneeskundige voorzieningen, nazorg en erkenning.

Ook klagen veteranen over de traagheid van de behandeling van hun klachten, vooral door het ministerie van Defensie.

De grootste groep veteranen die aanklopt bij de Veteranenombudsman heeft gediend in Libanon of het voormalig Joegoslavië. Ook doen steeds meer jonge Afghanistanveteranen een beroep op Veteranenombudsman Reinier van Zutphen, die ook de Nationale ombudsman is.

De Veteranenombudsman bestaat officieel een jaar, maar is vanwege de grote behoefte onder veteranen in 2013 al gestart met zijn werk.

Volgens de Veteranenombudsman stijgt het aantal juridische procedures tussen veteranen en Defensie fors. De zogeheten 'nazorgvragenlijst' die militairen na een missie krijgen toegestuurd wordt door nog niet de helft van hen ingevuld. Daardoor heeft Defensie weinig zicht op veteranen, terwijl dit wel zou moeten vanwege de zorgplicht die Defensie heeft.