Nieuws
795165
Nieuws

’Massaclaim’ ABN op komst

Na de Rabobank kan ook ABN Amro zijn borst natmaken voor een ’miljardenclaim’ wegens ’onrechtmatige verkoop van renteswaps’. Dat maakt de Stichting Renteswapschadeclaim van de bekende claimjurist Pieter Lijessen vandaag bekend.

De stichting start een collectieve procedure namens ruim 200 mkb-ondernemers die tussen 2005 en 2011 een renteswap van de bank hebben aangeschaft. Lijesen heeft de bank per brief een ultimatum gesteld om te praten over een ’minnelijke regeling’ voor de schade, die ondernemers zouden hebben gelopen. Eerder stelde Lijessen de Rabobank al aansprakelijk en dagvaardde hij alle 111 lokale banken én het hoofdkantoor Rabobank Nederland.

Volgens Lijesen heeft ABN Amro de ondernemers daarbij een ’onjuiste voorstelling van zaken’ voorgeschoteld over de werking en de risico’s van renteswaps. „De stichting stelt namens haar klanten dat mkb-ondernemers nooit renteswapovereenkomsten zouden hebben gesloten als zij een juiste voorstelling van zaken hadden gehad.”

Lijessen zet in op vernietiging of ontbinding van alle betreffende swapovereenkomsten. Hij beredeneert dat de potentiële schade voor de staatsbank op ruim €4 miljard komt als de rechter zou besluiten om alle, aan het niet-professionele mkb verkochte derivaten worden vernietigd of ontbonden.

Lees hier terug wat renteswaps zijn, en waarom mkb'ers er mee in hun maag zitten.

Eerder deze week werd via deze krant echter al bekend dat de rechter niet snel geneigd is om de hele renteswap (met terugwerkende kracht) te vernietigen. De rechtbank in Amsterdam verwierp in dat geval de eis van een Nijmeegse tandarts om het van ING gekochte rentederivaat te vernietigen. Wel oordeelde de rechter dat ING ten onrechte de debetrenteopslagen had verhoogd. De bank moest daarom bijna €60.000 terugbetalen.

ABN Amro zegt in een schriftelijke reactie: „ABN Amro is midden in het proces om de rentederivaten van individuele ondernemingen te beoordelen. We zijn met deze klanten in gesprek of hebben een brief gestuurd om later een gesprek in te plannen. Bij die klanten waar er onverhoopt problemen blijken te zijn, streven we naar een oplossing. De AFM is nauw betrokken bij het herbeoordelingproces en ziet toe. We hebben kennisgenomen van de aangekondigde actie van de Stichting Renteswap-schadeclaim.”