Nieuws/Binnenland
795598
Binnenland

VWS kwistig met inhuren dure consultants

Terwijl in de zorg de afgelopen jaren tienduizenden banen zijn verdwenen, is het ministerie van Volksgezondheid al een paar jaar tientallen miljoenen meer kwijt aan personeelskosten dan begroot. Ook consultants liepen het afgelopen jaar de deur plat in de kantoortoren naast station Den Haag CS, om de ambtenaren te helpen met de decentralisaties.

Maar een groot deel van de extra kosten voor personeel zijn volstrekt onhelder voor de Kamer, vindt CDA-Kamerlid Bruins Slot. Ze gaat minister Schippers (Volksgezondheid) aan de tand voelen over ’waarom het departement sneller lijkt te groeien dan bloemkool’.

Bruins Slot vergeleek de begrotingen van de afgelopen drie jaar met de uiteindelijke kosten en ziet dat de werkelijke uitgaven vaak tientallen procenten per jaar hoger uitvallen. Zo was vorig jaar gerekend op 1 miljoen kosten voor externe inhuur, dat werd uiteindelijk 11 miljoen. „Maar ook de kosten voor het reguliere personeel zijn elk jaar boven budget, ondanks de bezuinigingsopdracht die het kabinet zich in het regeerakkoord heeft opgelegd.”

In het debat hierover vraagt Bruins Slot ook opnieuw opheldering over de verkoop van het Antonie van Leeuwenhoekterrein in Bilthoven. Daar is nu nog het RIVM gevestigd, en ook instellingen en bedrijven die vaccins ontwikkelen en produceren. De Rekenkamer oordeelt dat de Kamer hierover in een aparte brief geïnformeerd had moeten worden, maar dat is niet gebeurd.

Vorig jaar werd het terrein met bebouwing voor ruim 48 miljoen euro verkocht. Maar in het jaarverslag van het ministerie duiken nu allerlei extra kosten op. Zo is er aan onder meer groot onderhoud ruim 23 miljoen euro besteed. Ook moest er voor ruim 11 miljoen extra personeel worden ingezet bij het projectbureau dat de verkoop begeleidde. Bruins Slot: „Het is een zwart gat, het lijkt erop dat de minister een slechte deal heeft gemaakt en koudwatervrees heeft om in volle omvang de Tweede Kamer te informeren.”

Een woordvoerder van Schippers wil voor het debat niet dieper op de zaak ingaan. Over het Antonie van Leeuwenhoekterrein wordt de Kamer per brief nader geïnformeerd, laat hij weten.