Nieuws/Wat U Zegt

'Partneralimentatie moet omlaag'

Een Kamermeerderheid van VVD, PvdA en D66 wil dat de partneralimentatie omlaag gaat. En de twaalf jaar dat ex-partners geld ontvangen, moet volgens hen ook drastisch naar beneden. Een uitzondering wordt gemaakt voor ex-partners die binnen tien jaar de AOW-leeftijd bereiken. Staat u achter dit wetsvoorstel?

Binnen de nieuwe wet wordt ook een uitzondering gemaakt voor ex-partners die langer dan vijftien jaar getrouwd waren. Als het huwelijk korter duurde dan drie jaar, hoeft niets meer te worden overgemaakt.

Ook ex-partners die het grootste deel van de zorg voor kinderen op zich nemen, krijgen langer alimentatie. In deze gevallen duurt dit tot het jongste kind twaalf jaar is.

Wij zijn benieuwd hoe u over dit wetsvoorstel denkt. Discussieert u mee?

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op wuz.nl