Nieuws/Binnenland
797476
Binnenland

Kabinet maakt banenbelofte niet waar

Het kabinet haalt de eigen banenambitie niet. Met Prinsjesdag beloofde minister Dijsselbloem (Financiën) dat een nieuw belastingstelsel op termijn 100.000 banen zou opleveren. Maar de teller blijft hangen op maximaal 65.000 banen, blijkt nu.

Het aangepaste banencijfer is gisteravond meegedeeld tijdens overleg met de oppositie over de voorgenomen belastingherziening, zeggen meerdere betrokkenen. Voor die maximale 65.000 banen is het wel nodig dat alle drie de ’pakketten’, die het kabinet gisteren aan de oppositie heeft gepresenteerd in het kader van de belastingherziening, worden ingevoerd. Het is maar de vraag of het zo ver zal komen, want bijvoorbeeld in pakket 2 zit een omstreden btw-verhoging, waarbij zaken als de kapper en de toeristische branche worden overgeheveld van het lage (6 procent) naar het hoge tarief (21 procent). Met alleen pakket 1, waarin een lastenverlichting van 5 miljard euro zit en die sowieso wordt uitgevoerd, worden 40.000 banen gecreëerd. Later loopt dat getal terug tot 35.000.

Dijselbloem was dus veel te rooskleurig. De PvdA-bewindsman stal op Prinsjesdag de show met zijn banenplan. Gevraagd naar de onderbouwing van de cijfers schermde de minister destijds met het Centraal Planbureau (CPB), maar de rekenmeesters wisten van niets. De oppositie vermoedde daardoor al natte vingerwerk. Het ministerie van Financiën wil geen commentaar geven.

Naast het banencijfer kwamen gisteravond ook andere zaken aan de orde. Zo komt er een alternatief voor de omstreden vermogensrendementsheffing. Uitgangspunt is dat vermogens eerlijker worden belast. Daarvoor wordt er een knip gemaakt tussen sparen en beleggen. Gekeken wordt naar het gemiddelde rendement dat een belegger of spaarder in bijvoorbeeld een jaar heeft gehaald en daarvoor wordt de individuele belastingbetaler dan aangeslagen. Nu wordt nog gerekend met een fictief rendement van 4 procent, iets wat spaarders de afgelopen jaren bij lange na niet haalden. Sommige spaarders teren daarom in op hun vermogen.

In de voorstellen van het kabinet zit weinig vergroening, iets waar partijen als D66, CU en GroenLinks wel aan zeggen te hechten. In pakket twee zit alleen een verhoging van de energiebelasting. Volgende week volgt een debat over de plannen. Daarna hoopt het kabinet met oppositiepartijen verder te kunnen onderhandelen. Waarschijnlijk willen D66, CU, GroenLinks en de SGP wel achter gesloten deuren verder onderhandelen over de herziening van het belastingstelsel.