797973
Nieuws

Vrouw en haar financiën

Zorgen om morgen: wat wacht onze portemonnee in 2015?

Het kan je niet ontgaan zijn. Sinds dit jaar zijn er allerlei nieuwe overheidsregels van kracht die de nodige invloed hebben op de portemonnee. Ook voor ouders. Want hoe zit het nu met de kindregelingen? Wat gaat er gebeuren met het kindgebonden budget en de kinderbijslag? En hoe zit het met de kinderalimentatie? We hebben alles voor je op een rijtje gezet.

Veranderingen in de portemonnee van ouders

1. Kindregelingen verdwijnen

Voor 2015 wilde het kabinet toe naar minder verschillende kindregelingen. Daarom is er een aantal regelingen geschrapt dat vooral invloed heeft op de belastingaangifte. Zo verdwijnen de ouderschapsverlofkorting, de tegemoetkoming voor schoolkosten en de aanvullende alleenstaande ouderkorting. In plaats van die laatste twee regelingen is het kindgebonden budget verhoogd.

Ook de Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen verdwijnt. Hiervoor in de plaats krijgen deze ouders het dubbele bedrag aan kinderbijslag. Alleenstaande ouders die in 2014 recht hadden op de TOG krijgen nog een extraatje via de kinderbijslag tot 1460 euro per jaar.

De laatste regeling die verdwijnt, is de aftrek voor kosten van levensonderhoud van kinderen.

2. Kinderbijslag en kindgebonden budget

Hoewel de meeste uitkeringen worden gecorrigeerd voor inflatie, geldt dit voor de tweede keer op rij voor de kinderbijslag niet. Voor een kind tot en met 5 jaar krijgen ouders per kwartaal €191,65, voor een kind van 6 tot 11 jaar €232,71 euro en bij een kind van 12 tot 17 jaar €273,78 euro.

Voor het kindgebonden budget veranderen de bedragen wel. Grof gezegd krijgen ouders met een inkomen tot €23.000 meer kindgebonden budget. Andere stellen krijgen iets minder. Veel alleenstaanden ontvangen meer. Weten wat je in jouw situatie overhoudt? Bereken hier waar je recht op hebt!

De veranderingen:

3. Kinderopvangtoeslag

De meeste ouders zullen iets meer kinderopvangtoeslag ontvangen omdat de uurbedragen zijn gecorrigeerd voor inflatie. Voor dagopvang krijg je toeslag op basis van een maximaal uurtarief van €6,84, bij buitenschoolse opvang is dit €6,38 en voor gastouderopvang €5,48. Ben je per uur meer kwijt, dan krijg je daarvoor geen toeslag.

Een andere wijziging is dat WW'ers nog 6 maanden recht houden op kinderopvangtoeslag. In 2014 waren dit nog 3 maanden.

4. Ouderschapsverlof

Ouders krijgen, naast het huidige kraamverlof van twee dagen, recht op drie dagen ouderschapsverlof rond de geboorte van het kind. Wel vervalt de heffingskorting die ouders hadden tijdens hun verlof.

5. Kinderalimentatie

De bedragen die mensen betalen aan kinder- en partneralimentatie zijn in 2015 0,8 procent hoger door aanpassing aan inflatie. Wel gaan betalers van kinderalimentatie er op achteruit omdat ze die kosten niet meer kunnen opvoeren als aftrekpost voor kosten levensonderhoud. Daardoor zijn alleenstaande ouders al gauw €100 per maand slechter af.

Alimentatiebetalers kunnen dit effect herstellen door het bedrag te laten herberekenen. Ze gaan er financieel op achteruit, dus kunnen ze ook minder alimentatie betalen. Hiervoor moeten ze afspraken maken met de ex-partner. Als man en vrouw er niet uitkomen, is een gang naar de rechter mogelijk nodig.

Veranderingen in alle portemonnees

 

In dit artikel over wijzigingen voor werk en inkomen en dit artikel over belastingen lees je alles over wijzigingen die invloed hebben op jouw portemonnee.

Hieronder puntsgewijs een kort overzicht:

 • Het minimumloon is aangepast aan inflatie en gaat dus met €6,60 omhoog naar €1501,80 bruto per maand.
 • Veel uitkeringsbedragen zijn gekoppeld aan dat minimumloon en stijgen dus ook
 • De pensioenopbouw is versoberd van maximaal 2,15 procent naar nu 1,75 procent van het salaris. Dit zorgt voor een iets hoger netto loon, maar minder pensioenopbouw.
 • Het tarief voor de inkomstenbelasting in de eerste schijf gaat met 0,5 procentpunt omhoog
 • Huizenkopers kunnen in 2015 niet 104 procent maar 103 procent van de koopsom financieren via een hypotheek
 • Huishoudens met een laag inkomen krijgen meer zorgtoeslag. Hoge inkomens krijgen juist minder of verliezen hun toeslag
 • Bijstandgerechtigden moeten een tegenprestatie doen voor hun uitkering
 • De AOW-partnertoeslag verdwijnt
 • Het eigen risico voor de zorgverzekering gaat van €360 naar €375
 • Het eigenwoningforfait gaat van 0,7 procent naar 0,75 procent van de WOZ-waarde van je huis
 • De financiële bijdrage voor mantelzorgers verdwijnt
 • De maximale hypotheekrenteaftrek voor hoge inkomens wordt beperkt van 51,5 procent naar 51 procent
 • De BPM, aanschafbelasting voor auto's, gaat omhoog voor zuinige auto's. Ook bijtellingsnormen voor lease-auto's zijn aangescherpt

Dit rekenmodel van Wijzer in geldzaken toont een persoonlijk overzicht van wijzigingen voor jouw portemonnee.

Gaat er voor jullie veel veranderen dit jaar? Gaat jouw portemonnee eronder lijden of juist niet? Hoe vang je eventuele gaten in je huishoudbegroting op? Heb je tips voor anderen? Praat mee!

Wil je voortaan wekelijks op de hoogte worden gehouden van belangrijk nieuws en tips over sparen, hypotheken, verzekeringen en andere geldzaken. Meld je dan hier aan voor de gratis DFT Geld nieuwsbrief.

Lees meer over Vrouw en haar financiën: