Nieuws
802670
Nieuws

Opsteker Nederlandse schatkist

Dankzij de gunstige economische ontwikkelingen zijn de Nederlandse overheidsfinanciën aan de beterende hand. Dat is af te leiden uit de voorjaarsnota van het ministerie van Financiën.

Zo valt het begrotingstekort dit jaar 0,1% lager uit dan eerder was verwacht bij de Miljoenennota naar een tekort van 2,1% van het bruto binnenlands product (bbp).

De lagere uitgaven aan sociale zekerheid en zorg, lagere rentelasten en hogere inkomsten  droegen bij aan de verbetering van het begrotingstekort.

De schuldquote komt naar verwachting uit op 68,6% van het bbp en is daarmee weer terug op het niveau van 2013.