Nieuws/Binnenland
804544582
Binnenland

Kabinet belooft extra energietoeslag voor lage inkomens

Den Haag - Burgers met een laag inkomen lijken te kunnen rekenen op honderden euro’s extra ’energietoeslag’. Premier Rutte hoopt met dat gebaar de oppositie te verleiden om toch in te stemmen met de begroting.

Rutte krijgt er dinsdagavond flink van langs tijdens het vervolg van het debat over de Voorjaarsnota. Dat werd enkele weken geleden geschorst om het kabinet aan het werk te zetten: dat moest kijken wat er nog mogelijk was om in dit lopende jaar nog wat aan koopkrachtreparatie te doen. De conclusie na het uitzoekwerk op het ministerie van Financiën was dat het niet verantwoord was, voor de uitvoering, om dat in 2022 nog te doen.

Onacceptabel, vinden de oppositiepartijen dinsdagavond in het vervolg van het debat. „Als het kabinet hierin volhardt, dan moeten ze maar plaatsmaken voor een ander die het wel kan”, zegt SP-leider Marijnissen. „Zitten we nou te kijken naar een onmachtige overheid?” Volgens PvdA-fractieleider Kuiken ’schuift het kabinet het weer vooruit’.

Oppositie hard tekeer

De oppositie gaat zo hard tekeer tegen Rutte dat de opening die de premier wel probeert te bieden bijna onopgemerkt blijft. Hij toont zich bereid om de energietoelage van 800 euro die mensen met lagere inkomens nu krijgen op korte termijn flink op te plussen met zo’n 500 euro. Het is overigens een ander plan dan het idee dat PvdA en GL lanceerden om iedereen met een zorgtoeslag die 500 euro te geven, waardoor ook een deel van de middenklasse het geld had gekregen. De energietoelage gaat alleen naar huishoudens met een inkomen iets boven het sociaal minimum.

Het kabinet zei eerder in augustus naar een verhoging van dat bedrag te willen kijken, maar Rutte zegt dinsdagavond: „Dan halen we dat vanavond naar voren.” Om die boodschap over de bühne te krijgen, heeft hij wel een voorzetje van CDA-fractieleider Heerma nodig. „Ik probeer er al tien keer op te hinten vanavond”, laat Rutte zich ontvallen. De linkse oppositie spreekt dan ook van ’amateurtoneel’ en een ’poppenkast’.