Nieuws/Binnenland
804756781
Binnenland

Asielzoekers stromen iets beter door, druk op Ter Apel neemt af

DEN HAAG - De druk op het aanmeldcentrum Ter Apel neemt iets af. Asielzoekers kunnen nu beter doorstromen naar enkele grote opvanglocaties, meldt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) in een update aan de Tweede Kamer. „De komende weken moet blijken of deze ontwikkeling zich doorzet.”

De opvang is evenwel nog niet goed geregeld voor zogeheten ’alleenstaande minderjarige vreemdelingen’ (amv’ers). Te veel van hen zitten nog in Ter Apel, omdat er elders een tekort aan opvangplekken blijft. Er zijn wat maatregelen genomen om hen te plaatsen in kleinschalige opvang in gemeenten, maar het draagvlak bij lokale overheden om deze specifieke jonge groep op te vangen is niet groot.

De rechter bepaalde onlangs dat de crisisopvang van onder anderen amv’ers onder de maat is. Het is onveilig en de begeleiding is slecht. Er is gevraagd om 25 tot 30 eensgezinswoningen per provincie om kleinschalige opvang voor jonge asielzoekers te kunnen realiseren. Maar volgens Van der Burg heeft maar een beperkt aantal gemeenten een woning aangeleverd. „Dit achterblijvende resultaat - in samenhang met de aanhoudende hoge instroom - zorgt ervoor dat de urgentie en omvang van de problematiek in het voorzien van amv-opvangplekken hoog blijft”, aldus de staatssecretaris.

Crisisnoodopvang

Verder zijn er nu ruim 8500 crisisnoodopvangplekken gerealiseerd door gemeenten en veiligheidsregio’s. Dat is minder dan de 11.250 crisisnoodopvangplekken waarover afspraken zijn gemaakt met de overheden. Tegelijk houden op dit moment ruim 17.000 vergunninghouders een plek bezet in de reguliere asielopvang, omdat er voor hun geen woning beschikbaar is.

Het lukt gemeenten wel steeds beter om voor statushouders een woning te regelen. In oktober hebben gemeenten 3359 vergunninghouders gehuisvest, veel meer dan in de maanden ervoor. Van der Burg hoopt dat de gemeenten in deze opgaande lijn blijven en hun wettelijke taakstelling halen en de achterstand inlopen.

Recent stemde de coalitie in met een wetsvoorstel dat ertoe moet leiden dat meer gemeenten reguliere opvang regelen voor asielzoekers. Zodra er meer reguliere opvang komt, is er minder of geen improvisatorisch ingerichte noodopvang zoals sporthallen, meer nodig. Het doel is om de crisisopvang op 1 april te hebben afgebouwd, aldus Van der Burg. Uiterlijk op 1 juli bieden de veiligheidsregio’s geen steun meer aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Samen met andere ministers werkt Van der Burg ook aan een versnelde realisering van onder meer flexwoningen, waar ook statushouders terecht kunnen.