Nieuws/Binnenland
814256
Binnenland

Reputatie hooghouden

Wiebes in voetsporen Nijpels en Winsemius

VVD-kopstuk Halbe Zijlstra (links) en partijgenoot en staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes krijgen beiden een ministerspost in het nieuwe kabinet.

VVD-kopstuk Halbe Zijlstra (links) en partijgenoot en staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes krijgen beiden een ministerspost in het nieuwe kabinet.

Den Haag - Het ministerschap van Economische Zaken wordt in het nieuwe kabinet uitgebreid met het onderwerp Klimaat. Dat de post naar VVD’er Eric Wiebes gaat, wekt in politiek Den Haag enige verbazing. Lange tijd werd aangenomen dat de meer milieuminnende partijen D66 of CU eerder kans maakten.

VVD-kopstuk Halbe Zijlstra (links) en partijgenoot en staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes krijgen beiden een ministerspost in het nieuwe kabinet.

VVD-kopstuk Halbe Zijlstra (links) en partijgenoot en staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes krijgen beiden een ministerspost in het nieuwe kabinet.

Ingewijden melden dat ook de VVD al langer lonkte naar het departement. Ex-ministers Ed Nijpels en Pieter Winsemius zijn spraakmakende liberale gezichten op klimaatgebied. Wiebes op EZ & Klimaat zou de VVD-reputatie hoog kunnen houden. Ook speelt voor de liberalen mee dat met klimaatzaken tegenwoordig goed geld te verdienen valt.

Halbe Zijlstra liet de afgelopen tijd doorschemeren dat hij het liefst naar Sociale Zaken, Financiën of Buitenlandse Zaken wilde. Dat laatste is het dus geworden. Hij volgt er PvdA’er Bert Koenders op.

Door de mangel

Aan de benoeming van ministers en staatssecretarissen gaat een hele procedure vooraf. Ze worden aangewezen door hun partij, maar moeten - als ze hun nieuwe positie aanvaarden - worden gescreend. Onderzocht wordt of ze een strafblad hebben.

Ook wordt bekeken of ze bekend zijn bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en of ze wel altijd netjes belasting hebben betaald.

Als er uit deze naslag geen rare dingen naar voren komen, dan mag de kandidaat-bewindspersoon bij de formateur op bezoek, in dit geval Mark Rutte. Hij zal opnieuw vragen of er geen zaken in de weg staan voor de benoeming. Te denken valt aan gezondheidsperikelen of aan nevenfuncties die niet te verenigen zijn met de nieuwe baan.

Beletsels

In die fase kunnen eventuele beletsels nog worden weggenomen. Bij groen licht volgt er een brief die de formateur en kandidaat ondertekenen. Het is uiteindelijk de koning die alle nieuwe ministers en staatssecretarissen per Koninklijk Besluit benoemt.

Zoals het er nu naar uitziet, staat het nieuwe kabinet op donderdag 26 oktober op het bordes. Een week later, op 31 oktober en 1 november, wordt er dan door de Kamer gedebatteerd over de regeringsverklaring.

Het kabinet-Rutte III zal in totaal zestien ministers en acht staatssecretarissen tellen. De minister van EZ en Klimaat krijgt gezelschap van een minister van Landbouw.