Nieuws

Werkgelegenheid groeit bij sociale ondernemingen

Het gaat goed met de sociale ondernemingen in ons land. De afgelopen twee jaar steeg de werkgelegenheid bij bedrijven met een maatschappelijke missie met 36 procent.

Dat blijkt uit de jaarlijkse Monitor van Social Enterprise NL. Deze wordt samengesteld uit de resultaten van een enquête onder de 221 bedrijven die zijn aangesloten bij het platform.

De werkgelegenheidsgroei wordt bevestigd in de omzetcijfers van de onderzochte sociale bedrijven. Hun totale omzet steeg met 24 procent van 383 miljoen euro in 2013 naar 476 miljoen euro in 2014.

Verklaring

Volgens Social Enterprise NL is de groei door meerdere factoren te verklaren. Naast de algemene economische groei in ons land, ziet het platform ook de maatschappelijke missie van de betreffende bedrijven als een reden voor de werkgelegenheidsgroei. "32% van de bedrijven noemt het verhogen van de arbeidsparticipatie als belangrijkste doel, met andere woorden, het verhogen van de werkgelegenheid is hun belangrijkste target`, aldus het rapport. Een derde verklaring voor de sterke werkgelegenheidsgroei zou volgens Social Enterprise zijn dat steeds meer consumenten en bedrijven oog krijgen voor de maatschappelijke impact van de producten en diensten die ze afnemen.