Nieuws/Binnenland
816410360
Binnenland

Defensie komt tot inkeer: 5 mei-defilé Wageningen gered

Veteranen voorafgaand aan een eerdere editie van het Bevrijdingsdefile.

Veteranen voorafgaand aan een eerdere editie van het Bevrijdingsdefile.

WAGENINGEN - Het populaire 5 mei-defilé in Wageningen is alsnog gered nu Defensie na luttele maanden alweer terugkomt op haar besluit om de bijdrage aan de bevrijdingsparade te beperken tot eens in de vijf jaar.

Veteranen voorafgaand aan een eerdere editie van het Bevrijdingsdefile.

Veteranen voorafgaand aan een eerdere editie van het Bevrijdingsdefile.

Minister Bijleveld van Defensie zal op Bevrijdingsdag aankondigen dat er na de coronastilte van 2020 en 2021 toch weer ieder jaar logistieke ondersteuning zal worden verleend. Materieel en manschappen zijn onontbeerlijk voor de Wageningse organisatie: „De expertise en ervaring binnen de krijgsmacht zijn onmisbaar nodig voor een goed verloop van het defilé met veteranen uit de Tweede Wereldoorlog en latere vredesmissies”, zo klinkt het vanuit de organisatie.

Dit Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 is dan ook opgelucht over de ommekeer binnen Defensie. Dit gaf eerder dit jaar nog aan dat ondersteuning van alle oorlogsherdenkingen te duur is en te veel vergt van de operationele capaciteit.

Onrust in Wageningen

Het besluit leidde tot grote onrust in Wageningen. „Zowel gemeenteraad als bevolking reageerde onthutst op het vooruitzicht van een defilé eens in de vijf jaar. Natuurlijk zouden andere programmaonderdelen zoals het ontsteken van net Nationaal Bevrijdingsvuur en het Bevrijdingsfestival wel doorgaan. Maar een geschrapt defilé is als een Nijmeegse Vierdaagse zonder feestelijke intocht”, aldus directeur Thera Westerhoud van Wageningen 45.

Ze schetst dat er de afgelopen maanden intensief overleg is geweest met het departement. Westerhoud: „Daarbij is onder meer bezien hoe ook Defensie meer dan voorheen kan profiteren van haar aanwezigheid op 5 mei. Zo onderzoeken we opties om militairen in het kader van personeelswerving demonstraties te laten geven. Dat zou kunnen op plekken die door veel jongeren worden bezocht vanwege het Bevrijdingsfestival. Of om militairen zich na afloop van het defilé onder het publiek te laten mengen zodat ze kunnen vertellen over hun werk.”

Minister Ank Bijleveld tijdens een eerdere editie van het Bevrijdingsdefilé.

Minister Ank Bijleveld tijdens een eerdere editie van het Bevrijdingsdefilé.

De organisatie vernam pas deze week dat Bijleveld woensdag met goed nieuws naar hotel De Wereld komt, de historische plek waar 76 haar geleden de capitulatie van Duitsland werd getekend. Vanwege dodenherdenking reageren Wageningen 45 en het gemeentebestuur dinsdag vooralsnog ingetogen en summier op de redding van het jaarlijkse defilé, waarnaar Defensie voortaan één detachement van 25 militairen afvaardigt: „Maar op 5 mei zelf komen we er graag uitgebreid en feestelijk op terug”, zo meldt zegsman Chris Janssen.

Onnavolgbaar zwabberbeleid

Defensie voert een onnavolgbaar zwabberbeleid ten aanzien van het jaarlijks door minimaal tienduizenden toeschouwers bezochte 5 mei-defilé. In 2009 kondigde het ministerie ook al aan de steun te stoppen. Toenmalig bewindsman Hans Hillen trok de keutel later onder grote maatschappelijke en politieke druk later weer in.

In de Tweede Kamer werd het defilé indertijd omschreven als een ’veteranenicoon’. Ook militairen gaven aan liever in Wageningen te paraderen dan op Veteranendag in Den Haag. Daar lopen ze jaarlijks in juni door vaak lege straten. „Terwijl we in Wageningen feestelijk en enthousiast worden ingehaald door het publiek dat rijen dik langs de route staat.”