816815
Binnenland

De prijs van uw medicijn

Het zal u vast zijn ontgaan, maar laatst stapte een topman van het ene farmaceutische bedrijf over naar een ander en kreeg vele tientallen miljoenen tekengeld mee. Let wel. Voor hij begon. Het was niet in Nederland, dus hier bleef het betrekkelijk rustig om die overstap, maar mij laat het niet los. Want het past in een groter geheel waar ik me wél zorgen om maak.

Steeds meer grote farmaceutische bedrijven fuseren en lijken de markt te verdelen. De ene specialiseert zich op de ene groep geneesmiddelen, het andere bedrijf kiest een ander deel van de markt.

Fusie niet beter voor de patiënt

Niks mis mee, zou je op het eerste gezicht zeggen. Maar het wringt wel degelijk omdat wij merken dat fusies niet leiden tot een betere positie van de patiënt. In de farmaceutische industrie gaat veel geld om en is veel geld te verdienen. Medicijnen zijn duur. Vaak komt dat vanwege de hoge ontwikkelkosten. Die moeten worden terugverdiend. Maar moet het zoveel geld kosten? Waarom?

Ik weet het niet. Ik weet wel dat er medicijnen op de markt zijn die voor enkele euro's kunnen worden gemaakt, maar die toch vele tientallen, zo niet honderden euro's kosten in de apotheek.

Bovendien gaat de ontwikkeling van nieuwe medicijnen voor grote groepen patiënten niet zo snel als wij zouden willen. Het lijkt wel alsof fabrikanten van geneesmiddelen liever dure medicijnen voor een relatief kleine groep patiënten maken, dan dat ze goedkope medicijnen maken voor grote groepen patiënten. Medicijnen waaraan minder kan worden verdiend, maar die voor meer mensen belangrijk zijn, komen dan in de knel.Nieuwe medicijnen is zaak van alle betrokkenen

Ik vind daarom dat de vraag welke medicijnen er moeten komen niet alleen aan de commercie moet worden overgelaten. Daar moeten we met zijn allen verantwoordelijkheid voor nemen en dragen. En dat liefst in Europees verband.

Dokters, patiënten, fabrikanten en zorgverzekeraars moeten samen bepalen welke nieuwe medicijnen er moeten komen.  Dan kunnen de farmaceuten die ontwikkelen. Zo voorkomen we dat het belang van de patiënt ondergeschikt is aan dat van de farmaceut. En dat mag best wat gemeenschapsgeld kosten, want we profiteren er ook met zijn allen van.