Nieuws
818144
Nieuws

Zon- en windenergie gaan energierekening sneller drukken

Zonne- en windenergie nemen dermate in omvang toe, dat ze tussen 2040 en 2050 in ieder geval de prijs van het in Nederland dominante gas gaan drukken.

Dat constateren economen Hans van Cleef en onderzoeker Hendrik Steringa van ABN Amro's Economisch Bureau naar aanleiding van hun onderzoek dat vandaag verschijnt.

,,Hoewel dat dus nog 25 jaar voor ons ligt, is dat gezien de looptijd van huidige investeringen, al erg snel'', waarschuwen zij. Bedrijven zullen zich er nu al op moeten instellen dat bestaande energiebronnen totaal verdwijnen en nieuwe, zoals zonne-energie, moeten worden geïntegreerd.

Omslag eerder

De omslag komt veel eerder dan mensen tot nu toe hebben aangenomen, maken zij op uit internationaal onderzoek. Voor alle energiebronnen, inclusief het transport, de warmte en elektriciteit, zijn de zogeheten bronnen van hernieuwbare energie nu echter 'nog beperkt'.

Maar vooral voor elektriciteit geldt dat het aandeel van zon- en windenergie enorm sterk stijgt. Een volledige overname van die bronnen in 2050 voor de elektriciteitssector is 'zeker niet onwaarschijnlijk', stellen Van Cleef en Steringa in dit rapport.

Effect op prijs

Er zijn echter meer energiebronnen. Gas zal volgens de berekeningen van ABN Amro nog zeer lang relevant blijven in Nederland. Vooral in deze sector zal nog veel vernieuwing nodig zijn om gas van het toneel te krijgen. Dat de prijs van gas komende jaren beïnvloed gaat worden, staat volgens de bank echter al buiten kijf.

Klik hier om het laatste nieuws van uw favoriete aandeel voortaan direct op uw smartphone te ontvangen