Nieuws
818262
Nieuws

Verdeeldheid over scheikunde 'nieuwe stijl'

Verdeeldheid heerste aan het einde van de middag bij de havisten die zich 2,5 uur bogen over het scheikunde examen, dat dit jaar gestoeld is op een nieuw concept. Monica stelt opgelucht vast dat het wel meeviel, maar Céline vindt dat het zeker geen gemakkelijk examen was.

De docenten Cees Teeling en Pietjan Blommaart van het Alkmaarse Jan Arentsz menen echter dat het examen wél goed te doen was. „Als ze de rust hebben genomen om te lezen -en het was veel leeswerk- moet het kunnen. De standaardvragen over botsende deeltjes, atoombinding en endotherm/exotherm stonden er in. We hadden wel meer rekenvragen verwacht. Dat waren er maar drie. En die waren alle drie pittig.”

Ook menen de docenten dat het lekker inkomen was met de eerste vraag over zeep en olie. Maar dat vinden Djalina, Kevin en Duy helemáál niet. „Die vraag was juist reuze moeilijk!”

Bij Bas ging het examen, net zoals bij Monica, beter dan verwacht. „Ik heb twee vragen overgeslagen omdat ik in tijdnood leek te komen, maar uiteindelijk heb ik het toch af.”

Dat is Céline niet gelukt; zij kwam tot vraag 32 van de in totaal 35 vragen. „Geeft niets,” troost docent Blommaart. „Je kunt beter 80 procent goed hebben dan 100 procent fout.”

Docent en zij-instromer Teeling licht de nieuwe opzet van het examen toe. „Tot vorig jaar waren het vooral technische vragen met veel rekenwerk. Het nieuwe concept is gestoeld op groene chemie, duurzaamheid, brandstof(-tekort) en zonnecellen. De vragen erover zijn verpakt in lange teksten. En lezen is nou net niet de sterkste kant van deze beta-leerlingen. Die context eromheen -het talige gedeelte- maakt het lastig voor ze.”

„Ik kan wel lezen,” reageert Djalina. „Maar het waren gewoon geen leuke onderwerpen. Misschien kunnen ze daar wat aan doen.” Monica, die erg zenuwachtig was na het lastige wiskunde A examen van gisteren, is opgelucht doordat het haar vandaag meeviel. „Nu alleen nog natuurkunde. Ook veel leren wordt dat.”

Tegelijk met de havisten verlaten de vwo’ers het lokaal na een schijnbaar zwaar examen Engels. Sommigen zeggen zelfs de titel van sommige teksten al niet te hebben begrepen en geen chocolade te kunnen maken van sommige teksten. „Het leek wel abracadabra.”

De vwo'ers bogen zich ook aardrijkskunde. De algemene teneur is dat wie stof geleerd heeft, een voldoende moet kunnen halen.