Nieuws
818385
Nieuws

Nederlanders tevreden, maar bezorgd over financiële toekomst

De meerderheid van de Nederlandse bevolking is tevreden met het leven, vooral met de partner, woning en woonomgeving. Zes op de tien mensen hebben zorgen over de financiële toekomst.

Over de eigen financiën is ruim twee derde tevreden. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

De tevredenheid met de financiële situatie hangt sterk samen met de feitelijke financiële situatie van het eigen huishouden. Van degenen met een inkomen in de hoogste 25-procentsgroep is 86 tevreden met de financiële situatie. Dit aandeel daalt met het inkomen, tot 46 procent van degenen met een inkomen in de laagste 25-procentsgroep.

Zorgen

Van de mensen die zich zorgen maken over hun financiële toekomst, heeft ruim de helft daar veel zorgen over. Bezorgdheid over de toekomstige financiën komen niet alleen bij mensen met lagere inkomens voor. Bijna een kwart van de mensen met een inkomen in de hoogste 25-procentsgroep heeft hier nog veel zorgen over, en een ongeveer even grote groep heeft hier een beetje zorgen over. Dat ook nog veel mensen met hoge inkomens financiële zorgen hebben kan te maken hebben met het feit dat zij doorgaans hogere vasten lasten hebben, waardoor schulden bij een eventueel verlies van inkomen zich snel kunnen opstapelen.