Nieuws
818441
Nieuws

Werkloosheid neemt af

De werkloosheid nam in de periode februari tot april af van 7,2% naar 7,0%. Zo´n tweeduizend mensen extra per maand zijn gaan werken.

Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag. In diezelfde periode nam de beroepsbevolking met gemiddeld vijfduizend per maand af. Het aantal werklozen daalde daarmee met gemiddeld zevenduizend per maand. Dat meldt CBS vandaag.

De beroepsbevolking krimpt al sinds begin dit jaar. Minder mensen treden toe tot de arbeidsmarkt dan eind vorig jaar. Er zijn nu minder mensen die de arbeidsmarkt betreden dan verlaten. Sinds de tweede helft van 2014 nam de beroepsbevolking nog vrijwel voortdurend in omvang toe doordat meer mensen beschikbaar kwamen en werk vonden of op zoek gingen naar werk.

Tevens is het aantal WW-uitkeringen gedaald. Vorige maand stond de teller op 427 duizend, 16 duizend minder dan in maart, zo blijkt uit cijfers van UWV.

Twee derde bevolking heeft betaald werk

Van de 12,7 miljoen mensen tussen de 15 tot 75 jaar hadden er in april 8,3 miljoen een betaalde baan. Dat is 65,4 procent van de bevolking.

Afgelopen maand waren in totaal 625 duizend mensen werkloos: zij waren beschikbaar voor en op zoek naar een baan, maar konden er geen vinden. De overige 3,8 miljoen mensen tussen 15 en 75 jaar hadden geen baan en waren daar ook niet naar op zoek. Dit is de zogeheten niet-beroepsbevolking.

Vooral vrouwen

Vooral meer vrouwen hadden een baan. In de periode februari-april groeide het aantal 15-25-jarigen met een baan gemiddeld met zevenduizend per maand. 61,4 procent van de jongeren had in april werk, tegen 60,4 procent drie maanden geleden. De netto arbeidsparticipatie onder 15-25-jarigen was een jaar geleden nog 58,2 procent. Deze stijging betrof zowel kleine banen als banen van 12 uur of meer per week.

Vergrijzing

De afgelopen drie maanden steeg het aantal 45-plussers met werk met 4 duizend per maand. Vergrijzing speelt hierin een belangrijke rol. Waar het aantal mensen tussen 45 en 75 jaar al jaren toeneemt, slinkt de groep 25-45-jarigen. Die verschuiving vertaalt zich in het aantal werkenden per leeftijdsgroep. Het aandeel 45-plussers met werk is in de afgelopen maanden vrijwel niet veranderd (55,3 procent).

Daling werkloosheid vooral bij jongeren

De aantrekkende economie en herstel van de arbeidsmarkt is vooral zichtbaar bij jongeren. In de afgelopen 12 maanden is voor 15-25-jarigen het werkloosheidspercentage het sterkst gedaald, van 13,2 naar 10,9 procent. Onder 25-45-jarigen daalde het percentage werklozen van de beroepsbevolking minder hard. Het werkloosheidspercentage onder 45-plussers is nauwelijks veranderd. Bovendien zijn relatief veel van de werkloze 45-plussers langdurig werkloos.