Nieuws/Binnenland
818499
Binnenland

Scepsis over extra budget

De kwart miljard euro extra die het kabinet uittrekt voor Defensie is weliswaar een stap in de goede richting, maar is ontoereikend en komt te laat. Dat is de doorsnee opinie van ingevoerde zegslieden binnen en buiten de krijgsmacht. Bovendien wordt er alom op gewezen dat er per saldo nog steeds flink wordt bezuinigd: de 250 miljoen euro extra wordt slechts gekort op de eerder vastgestelde megabezuinigingen van 1 miljard euro uit de koker van hetzelfde kabinet Rutte.

„Twintig jaar achteruitgang gevolgd door twee jaar ietsje minder snijden, is nog steeds achteruit. En dat is niet de goede richting.” Zo analyseert voorzitter Leon van der Hulst van de militaire vakbond ACOM het kabinetsbesluit, waarbij defensieminister Hennis genoegen moet nemen met slechts een kwart van de door haar gewenste 1 miljard euro extra.

Defensie-analist Rob de Wijk van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies acht het toegekende extraatje volstrekt ontoereikend om het piepende en krakende leger weer geloofwaardig op de been te krijgen. „Hiermee gaan de bezuinigingen onverminderd door. Om de gaten te dichten is minimaal 1 miljard nodig,” aldus de expert op het gebied van internationale vredesvraagstukken.

Te karig

Ook binnen de krijgsmacht wordt de toezegging van de 250 miljoen euro, die later oploopt tot 375 miljoen structureel, te karig geacht. „Om de boel weer écht aan de gang te krijgen is minimaal een half miljard euro eenmalig nodig, en daarna een structureel hoger bedrag,” zo melden hoge militairen van de verscheidene krijgsmachtdelen. Namens de koepel van marineofficieren KVMO voorspelt Marc de Natris dat door het te lage bedrag nieuwe reorganisaties en inkrimping nodig zijn.

Officieren wijzen er op dat de mogelijkheden voor ons land om internationaal een rol van betekenis te spelen, door dit ‘douceurtje’ niet groeien. „Denk nou niet dat we straks wél een fregat kunnen sturen naar de Middellandse Zee om de vluchtelingenstroom in te perken. Of dat we een langdurige missie zoals in Uruzgan kunnen draaien,” zo klinkt het vanuit de Kromhoutkazerne, waar het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht zetelt.

Militairen gaan ervan uit dat het extra geld geheel op gaat aan het gedeeltelijk inlopen van de achterstanden op gebied van materieel en reservedelen. Bovendien is er geld nodig voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden van de militairen, die al jarenlang op de nullijn zitten. Vakbonden en Defensie praten daar momenteel over.