Nieuws/Binnenland
818515
Binnenland

RWS waarschuwt via navigatie

Weginspecteurs van Rijkswaterstaat (RWS) gaan automobilisten via hun navigatie en verkeersapps in hun voertuig waarschuwen voor ongevallen en pechgevallen op de snelweg. Het gaat om een experiment dat de veiligheid van hun werkzaamheden en andere weggebruikers moet vergroten.

De proef vindt de komende drie maanden op snelwegen in en rond Flevoland plaats en duurt drie maanden. Als blijkt dat hiermee veel ongevallen worden voorkomen, wordt de proef landelijk uitgerold.

„Onze weginspecteurs beveiligen met hun bekende gele pick-ups ongevallen en pechgevallen op de snelwegen. Te vaak worden hun voertuigen aangereden omdat weggebruikers waarschuwingen negeren of te laat opmerken. Daarom nemen we opnieuw extra maatregelen om automobilisten maar ook motorrijders te attenderen op afzettingen”, zegt Jaap Folkerts van RWS.

Het systeem werkt redelijk simpel, meent Folkerts. „De weginspecteurs plaatsen hun voertuig diagonaal op een rijstrook of de vluchtstrook om een ongeval, pechgeval of andere calamiteit te beveiligen. Vervolgens verzenden ze door een druk op een knop via het mobiele telefoonnetwerk locatiegegevens (GPS-coördinaten). Die worden op een zogenoemd Flister-platform omgezet in verkeersinformatie.”

Vervolgens ontvangen alle weggebruikers die de afgesloten rijstrook naderen een waarschuwingssignaal op hun navigatiesysteem of op een verkeers-app. Ook kan die informatie via de reguliere verkeersinformatie worden verspreid.

Er doen tien weginspecteurs mee aan het experiment, dat in eerste instantie op delen van de A1, A6, A27, N50 en A28 gehouden wordt. Bij succes zullen ook de andere 230 Rijkswaterstaat-medewerkers de mogelijkheid krijgen het verkeer te waarschuwen.

De afgelopen maanden nam RWS al tal van maatregelen om met name het negeren van rode kruisen te voorkomen. Weginspecteurs in de regio Rotterdam kregen daarvoor de bevoegdheid van Buitengewoon Opsporingsambtenaar om boetes uit te kunnen delen. Ook zijn er extra borden geplaatst. Daarnaast is de politie strenger gaan handhaven. Ook het toepassen van ister past in deze reeks van maatregelen.