Nieuws/Binnenland
818548
Binnenland

'Leraar moet weer op huisbezoek'

De huisbezoeken van leraren aan ouders en leerlingen moeten terug. Dit draagt bij aan het versterken van de band tussen school en ouder en ook komen de ’onzichtbare’ ouders en zorgelijke thuissituaties in beeld.

Dat stelt Wim Kuiper vandaag tijdens de fusiedag tussen de verenigingen voor protestants-christelijk en katholiek onderwijs onder de naam Verus. In totaal vertegenwoordigt Verus nu 3500 scholen in primair, voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs en gaan er 1,3 miljoen leerlingen naar die scholen.

Volgens Kuiper hebben rendement en meetbaarheid in het onderwijs de overhand gekregen: „Daardoor zijn essentiële zaken zoals het huisbezoek aan ouders en leerlingen verdrongen. Die bezoeken worden door veel scholen niet meer afgelegd, terwijl het bij de maatschappelijke opdracht van scholen hoort om zich vanuit betrokkenheid te verdiepen in de huiselijke leefwereld van de kinderen. De scholen moeten áchter de voordeur komen.”

Kuiper zegt zich te realiseren dat er tijd en ruimte nodig is voor die huisbezoeken. „Het is intensief voor leraren, maar ook effectief. Als zo een beter beeld ontstaat van de leerling is dat winst voor school én kind. Het basis- en voortgezet onderwijs moet meer tijd nemen én krijgen om leerling en ouders thuis op te zoeken.”

Volgens Kuiper is er sprake van een tijd waarin een individualistische en angstige samenleving bestuurd wordt door een gulzige, op maakbaarheid en controle gerichte overheid. „Daarom hebben scholen een grote maatschappelijke en pedagogische opdracht. Denk aan de maatschappelijke stages, overdracht van waarden en normen en aandacht voor de thuissituatie van leerlingen. Juist die zaken zijn de afgelopen jaren onder druk komen te staan door een grote nadruk op rendement en meetbaarheid.”