Nieuws

Uitgebreide uitvaart zonder extra kosten

Stel je hebt weinig vermogen en ook geen uitvaartverzekering. Of je hebt wel een verzekering maar de uitkering is lager dan je nodig hebt, omdat je een mooie en dus kostbare begrafenis of crematie wilt. Dan had je tot nu toe niet veel keuze: je moest nemen wat er was en je erfgenamen moesten dan maar de rest bijpassen.

Onlangs las ik echter een uitspraak van een Gerechtshof die een ander licht hierop werpt, waardoor jouw wensen zonder extra kosten misschien toch verwezenlijkt kunnen worden. Ik denk dat de ondernemers in de uitvaartbranche wel extra gaan opletten in het vervolg, dus deze 'sluiproute' zal vermoedelijk niet heel lang bestaan.

Afspraken uitvaart voor overlijden

De zaak betrof een dochter die door de uitvaartondernemer werd aangesproken tot betaling van de extra kosten die gemaakt waren rondom de uitvaart. De dochter beriep zich erop dat niet zij, maar haar moeder het contract met de begrafenisondernemer was aangegaan en dat deze dus de meer-kosten niet bij haar (de dochter) maar bij de erfgenamen moest claimen.

Nu was de dochter ook erfgenaam, maar zij had de erfenis van haar overleden moeder tijdig en correct beneficiair aanvaard. Zij was dus niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van haar moeder.

De rechters van het Gerechtshof waren het eens met de stelling van de dochter en hebben dus in het nadeel van de begrafenisondernemer beslist. Deze had wel een dure uitvaart verzorgd, maar kon de (meer-)kosten dus niet verhalen op de dochter.

Kinderen

Wat was er aan de hand? Moeder had een aantal jaren voor haar overlijden afspraken gemaakt met de uitvaartondernemer over hoe haar laatste reis er uit moest zien. Deze had die afspraken schriftelijk vastgelegd en die, samen met een kostenopgaaf, opgestuurd naar het thuisadres van moeder, maar gericht aan de dochter. De kinderen van moeder zaten namelijk tijdens het gesprek ook aan tafel.

 

Voortaan automatisch via de mail nieuws over geld, hypotheek of verzekeringen ontvangen?

Abonneer u dan hier gratis op de DFT Nieuwsbrief

 

Na het overlijden van haar moeder heeft de dochter de begrafenisondernemer gebeld en de kostenopgaaf ondertekend en teruggestuurd. Ook heeft zij nog bloemen bijbesteld. Maar de dochter heeft ook de erfenis van haar moeder beneficiair aanvaard.

Bijpassen

Na de uitvaart kwam de uitvaartondernemer verhaal halen, omdat de uitkering van de uitvaartverzekering te laag was om alle kosten te voldoen. De dochter was echter niet van plan om uit eigen portemonnee het verschil bij te passen.

Als u de details wilt nalezen, verwijs ik u graag naar de uitspraak zelf, maar van belang is dat de rechters de dochter in bescherming namen. Zij werd namelijk niet als de opdrachtgever gezien, ondanks het feit dat ze de kostenopgaaf had getekend en terug gestuurd na het overlijden. De begrafenisondernemer had een contract met haar (nu overleden) moeder. Hij moest zich dus verhalen op de erfenis.

Waarschuwing

Voordat u nu de telefoon pakt om uw uitvaart met een uitvaartondernemer te regelen en u voor een duurdere crematie of begrafenis kiest dan u eigenlijk kunt betalen, wil ik u wel waarschuwen.

Want het struikelblok in deze zaak was dat de dochter niet expliciet als opdrachtgever de kostenopgaaf getekend had. Een simpele oplossing voor de begrafenisondernemers is dat zij niets regelen totdat iemand dat wel doet. Zij kunnen eenvoudig onder de kostenopgaaf zetten dat uw kind de opdracht verstrekt tot het regelen van uw uitvaart conform uw wensen en daarmee is uw kind wél verplicht om de extra kosten voor de duurdere uitvaart te betalen.

Als de begrafenisondernemer niets doet totdat die handtekening onder die zinsnede staat, moet uw kind beslissen: die kostenopgaaf zonder meer tekenen en zelf het verschil bijpassen of tekenen nadat in uw wensen is geschrapt en de kosten zijn teruggebracht tot de hoogte van de uitvaartverzekering of uw erfenis.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee en dat geldt in dit geval niet alleen voor de uitvaartbranche maar ook voor uw erfgenamen.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.