821214
Nieuws

Sturing in hypotheekrente

De laatste maanden is de hypotheekrente fors gedaald en de verwachting is dat de rente nog iets verder zal dalen. Wie hiervan wil profiteren zou nu moeten kiezen voor een variabele rente, om deze eventueel later vast te zetten voor een langere periode. Maar wie de rentelijsten een beetje bijhoudt, ziet dat de variabele rente het laatste jaar (nagenoeg) niet is gedaald. Bij de meeste banken is de variabele rente op dit moment zelfs duurder dan hun 5-jaarsrente en soms zelfs duurder dan hun 10-jaarsrente!

De hoogte van de hypotheekrente wordt bepaald door enerzijds het inkooptarief welke vervolgens wordt verhoogd met kosten voor distributie, risico en winst voor de bank. De inkoopkosten voor variabele rente is lager dan voor een 5- of 10-jaarsrente, terwijl de overige kosten onafhankelijk van de renteduur zijn. Dat zou moeten inhouden dat de variabele rente goedkoper is, dan een vaste rente. Maar de praktijk laat het tegenovergestelde zien. Welke conclusie kan men hieruit trekken?

De conclusie die ik hieruit trek is dat de bank liever een klant heeft die kiest voor een vaste rente dan een klant die kiest voor een variabele rente. Onder het mom van, ‘voor minder geld, meer zekerheid’ lijkt het logisch dat direct gekozen wordt voor een langere rente. Direct kiezen voor een vaste rente, betekent wel dat u niet meer kunt profiteren van een eventuele verdere rentedaling en dat u meer gebonden bent aan die bank. Kiest u, of heeft u nu, een variabele rente, dan bent u (ten onrechte) te duur uit!

Ook onze overheid stuurt

Het zijn overigens niet alleen de banken die sturen op een langere rente. Ook onze overheid doet dit! Als we kijken naar de regels voor de bepaling van de maximale hypotheek op het inkomen, dan zien we dat een hypotheek met een korte rente wordt getoetst tegen een fictief rentetarief, de zogenaamde toetsrente. In de wet (Tijdelijke regeling hypothecair krediet) is opgenomen dat toezichthouder AFM ieder kwartaal deze toetsrente moet vaststellen op basis van de gemiddelde 10-jaarsrente van tenminste vijf van de zes grootste aanbieders. Dat zou op dit moment een toetsrente van rond de 3,5% moeten inhouden. In dezelfde wet is echter bepaald dat de toetsrente tenminste 5% moet bedragen. En dus moet, wanneer u kiest voor een hypotheek met een kortere rente dan 10 jaar, gerekend worden alsof u 5% rente per jaar betaalt.

Voorbeeld

Om u inzicht te geven in de gevolgen hiervan, heb ik een eenvoudig rekenvoorbeeldje gemaakt van twee consumenten die ieder 25.000 euro bruto per jaar verdienen. Zouden zij kiezen voor een variabele rente, dan kunnen ze op het inkomen maximaal 209.500 euro lenen. Zouden ze kiezen voor een 10-jaars vaste rente (2,24%) dan kunnen ze 256.500 euro lenen. In dit voorbeeld een verschil van 47.000 euro. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen kan dit verschil zelfs oplopen tot een wel 25% lagere leencapaciteit.

Voor veel huizenkopers (en zeker de starters) maakt dit het verschil tussen kunnen kopen, of niet kunnen kopen. En in dat geval wordt u dus gedwongen om direct te kiezen voor een langere rentevastperiode. 

Oproep

Ik wil de overheid en de banken oproepen om niet achter elkaar te verschuilen, maar te komen met een aanpassing, zodat ook burgers maximaal kunnen profiteren van de huidige lage rente!

Voortaan automatisch via de mail nieuws over geld, hypotheek of pensioen ontvangen? Abonneer u dan hier gratis op de DFT Nieuwsbrief