821252
Binnenland

Een zwarte doos in de operatiekamer

Soms lees ik iets waarvan ik denk: dat wisten wij allang. Sterker nog. Wij zijn er al mee bezig. Dat overkwam me onlangs toen ik las over een symposium waarop Canadese onderzoekers bepleitten om in operatiekamers een zwarte doos te installeren. U weet wel, zo'n doos die je ook hebt in vliegtuigen en die alles registreert wat er gebeurt met het vliegtuig en in de cockpit.

In een ziekenhuis in Toronto in Canada heeft een chirurg ontdekt dat een zwarte doos in operatiekamers kan helpen om fouten te voorkomen. Want in driekwart van de gevallen weten dokters na afloop van een operatie al niet meer dat er iets (bijna) is misgegaan. Terwijl er toch heel veel kleine dingen niet goed zijn gegaan. Maar pas als je het registreert, kun je er wat aan doen. 

Meld medische missers

Ik las het bericht en dacht: dat slaat mooi aan bij onze campagne tegen kleine medische fouten in de zorg. Patiëntenfederatie NPCF is een campagne begonnen waarin we mensen oproepen om medische missers en bijna fouten bij ons te melden. Want er gaat heel veel goed in de zorg, maar het kan altijd beter. Nog te vaak horen wij van mensen dat ze maar ternauwernood konden voorkomen dat er iets mis ging bij een behandeling.

Dan gaat het niet alleen om grote fouten, maar vooral ook om kleine missers die grote gevolgen kunnen hebben. Denk aan een patiënt die nuchter moet blijven vanwege een onderzoek of operatie, maar die toch bij het ontbijt een beschuitje met jam krijgt.Veiligheid patiënt voorop

Onze campagne draait om patiëntveiligheid. Het gaat niet alleen om de vraag wat het ziekenhuis of de verzorgenden voor de patiënt kunnen doen, maar ook om wat de patiënt zelf kan doen. Ik hoor nog te vaak dat mensen wel een keer klaagden over pijn op de borst, maar het daarbij lieten als de dokter zei dat dit normaal is. Maar u, de patiënt, weet zelf het beste wat u voelt en hoe u zich voelt. Mijn advies is: blijf aandringen als je denkt dat er iets niet goed gaat. Beter vooraf een keer teveel geklaagd, dan spijt achteraf.

En dat geldt niet alleen voor bij de huisarts. Patiënten moeten gewoon alert blijven. Als je naar een ziekenhuis gaat, reken je er op dat je in goede handen bent. En dat is ook zo. Maar het ontslaat je als patiënt niet van je eigen verantwoordelijkheid. Daarvoor is deze meldactie. Als we weten wat patiënten zelf kunnen doen, zelf ontdekken, dan kunnen we daar ook afspraken over maken met zorginstellingen. Hier geldt letterlijk: voorkomen is beter dan genezen.Help ons en uzelf

De meldactie moet ons, Patiëntenfederatie NPCF, helpen om in gesprek te komen met zorgverleners en instellingen over onnodige en vermijdbare fouten. Want die zijn er helaas wel. Elk jaar sterven nog zo'n negenhonderd mensen als gevolg van vermijdbare fouten in ziekenhuizen. Dat zijn er al flink wat minder dan enkele jaren geleden, maar het is nog steeds te veel. En nog eens 26 duizend mensen krijgen meer of minder ernstig letsel als gevolg van fouten of onnauwkeurigheden in de zorg.

Als we met zijn allen die aantallen terug kunnen brengen, doe we iedereen een plezier. Want niemand zit te wachten op onnodige fouten. Niet de dokter, niet de verpleegkundige, geen enkele zorgverlener. En patiënten en hun naasten natuurlijk al helemaal niet.

Vul de vragenlijst hier in en doe een ander en uzelf een plezier. Ik houd u hier op de hoogte van de resultaten.