Nieuws/Binnenland
821257361
Binnenland

Vaker woonoverlast voor huurder sociale sector

DEN HAAG - Huurders in de sociale sector ervaren steeds vaker overlast door buren, ofwel woonoverlast. Die wordt dan vaak veroorzaakt door buren die psychische problemen hebben, dement zijn of kampen met een verslaving.

Dat meldt de vereniging voor woningcorporaties Aedes op basis van eigen onderzoek. Volgens Aedes komen verwaarlozing, vervuiling en geluidsoverlast het meest voor. In de afgelopen twee jaar steeg het aantal corporaties dat hiermee te maken heeft met 15 procent. Meer dan 80 procent ziet een toename van meldingen van verward gedrag bij buren.

Woningcorporaties melden problemen die mensen hebben regelmatig bij betrokken hulpverlenende instanties. Zij zien echter dat „regie en opvolging” vervolgens ontbreekt. „Zorginstanties laten steken vallen”, aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder.

Norder ziet graag meer regie op samenwerking, afstemming en uitwisseling van informatie tussen gemeenten, zorg en welzijn en politie. „Snel ingrijpen is in het belang van onze huurders en hun omgeving. We komen liever nu langs met een zorgverlener dan met de politie als het te laat is”, aldus de topman.

De meeste corporaties nemen maatregelen tegen overlast. Bijvoorbeeld een huurovereenkomst onder voorwaarden, om op die manier overlast te bestrijden en effecten voor andere huurders te beperken. In het uiterste geval zetten corporaties overlastgevers uit hun huis.

Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo