Nieuws/Binnenland
824444100
Binnenland

’Ernstige gevolgen voor veiligheid bewoners’

Misdaadcijfers Amsterdam: meer moorden door drugshandel

Politieonderzoek na de liquidatie van advocaat Derk Wiersum.

Politieonderzoek na de liquidatie van advocaat Derk Wiersum.

AMSTERDAM - Na een jarenlange daling van de misdaadcijfers had Amsterdam in 2019 te maken met een stabilisatie van het aantal geregistreerde misdrijven. Sommige categorieën schoten zelfs omhoog. Opvallend is vooral het moordcijfer: er vonden 30 procent meer gerichte doodslagen plaats. De politie spreekt van zeven regelrechte liquidaties.

Politieonderzoek na de liquidatie van advocaat Derk Wiersum.

Politieonderzoek na de liquidatie van advocaat Derk Wiersum.

Werden er in 2018 nog veertien moorden gepleegd, in 2019 waren dat er twintig, waarvan die op advocaat Derk Wiersum de meeste ophef veroorzaakte. Burgemeester Femke Halsema, waarnemend hoofdofficier van justitie John Lucas en politiecommissaris Frank Paauw stelden bij het publiceren van de cijfers dat de stijging van het aantal moorden en tevens de toename van geweldsmisdrijven (7397 in 2018 naar 7629 in 2019) voornamelijk samenhangen met de internationale drugshandel. „De negatieve gevolgen van de drugseconomie hebben ernstige gevolgen voor de veiligheid en vrijheid van onze bewoners en ondernemers.”

Het excessieve geweld en de aantrekkingskracht van het snelle drugsgeld heeft als gevolg dat er eveneens vorig jaar een trend zichtbaar werd onder jongeren om zich met messen te beschermen. De driehoek erkent dat deze trend zo wijdverbreid is, dat er in sommige delen van de stad, zoals de Bijlmer en Nieuw-West, van een cultuur kan worden gesproken. Die moet bij de wortel worden aangepakt.

Zorgen om wapens bij jongeren

Het normaliseren van het bezitten en meenemen van messen heeft vooral in Zuidoost tot gewonden en zelfs doden geleid in 2019. De driehoek spreekt zich ook uit dat – ondanks diverse initiatieven die lopen, zoals een wapeninleverpunt in de Bijlmer en doorzoekingen op scholen – de zorgen om het wapenbezit bij jongeren onverminderd blijft.

Terwijl ondertussen de cijfers van zogenoemde high impact crimes (woninginbraak, overvallen, straatroof en geweldsmisdrijven) bij elkaar opgeteld ongeveer gelijk zijn gebleven vorig jaar, valt daarnaast op dat het aantal fraudegevallen aanzienlijk is toegenomen. De driehoek spreekt in deze gevallen van hidden (verborgen) impact crimes. Vooral de ’horizontale’ fraude – die waar meerdere bedrijven bij betrokken zijn – is toegenomen van 5567 in 2018 naar 6580 in 2019.

De driehoek slaat alarm over de wijze waarop criminelen de digitalisering van onze wereld aangrijpen. „Criminelen weten steeds vaker digitale kwetsbaarheden te benutten. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor inwoners, bedrijven en overheden.” De gemeente werd zelf afgelopen januari nog getroffen door problemen met de serversoftware Citrix.

Digitale fraude en oplichting

„Ook gebruiken criminelen steeds vaker digitale middelen om klassieke vormen van criminaliteit te plegen: denk aan oplichting en fraude. Met het actieprogramma Digitale Veiligheid probeert Amsterdam zich te ontwikkelen. Er zijn verschillende acties gestart.” Zo krijgt het Midden en Klein Bedrijf training van hackers om hun weerbaarheid te vergroten.

Twee andere grote zorgen waarop de driehoek de focus legt, is de rompslomp die de overheidsdiensten in beslag neemt door de groei van het toerisme en de seksuele weerbaarheid van een grote groep meisjes en vrouwen.

De gemeente, politie en justitie verwachten dat over tien jaar 32 miljoen toeristen Amsterdam zullen bezoeken. Er moet een keer komen in het alcohol- en drugsgebruik en de daarbij horende overlast als wildplassen, vervuiling, agressie en geluidsoverlast.

Voor vrouwen en meisjes heeft burgemeester Halsema onlangs haar programma ’Seksuele intimidatie’ gelanceerd, dat vooral het bewustzijn en de aangiftebereidheid van vrouwen moet vergroten. De burgemeester onderzoekt de mogelijkheid om hotels waar missstanden plaatsvinden een meldplicht op te leggen.