Nieuws/Binnenland
831331
Binnenland

'Conceptakkoord bed, bad en brood'

Tijdelijke opvang illegalen in vijf steden

Er komt een tijdelijke en sobere opvang voor illegalen in de vijf grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven) en in een terugkeerlocatie in Ter Apel. Die door het rijk gefinancierde opvang zal in beginsel beperkt zijn tot enkele weken.

Dat hebben VVD en PvdA afgesproken in een voorlopig akkoord, waar vanavond definitief een knoop over wordt doorgehakt.

Andere locaties waar uitgeprocedeerde vreemdelingen momenteel onderdak krijgen, moeten dicht. De twee partijen hopen het akkoord vanavond definitief te bekrachtigen en dan de crisis rondom de kwestie ’bed, bad, brood’ achter zich te laten. Dat melden bronnen aan het Binnenhof.

 

Beperkt in opvang

Illegalen mogen maar een beperkt aantal weken in de opvang verblijven. Gemeenten mogen ook geen illegalen meer accepteren die weigeren mee te werken aan hun terugkeer, volgens het plan van de coalitie. Wie na een aantal weken weigert mee te werken aan zijn vertrek, zou alsnog op straat worden gezet.

Na de noodopvang gaan illegalen naar de terugkeerlocatie in Ter Apel, om van daaruit te worden teruggestuurd naar hun eigen land. Wie daaraan weigert mee te werken, wordt alsnog op straat gezet. Mensen die ziek zijn kunnen langer blijven in de noodopvang. Het is aan gemeenten om dat per geval te bekijken.

Bovendien geldt dat burgemeesters de verantwoordelijkheid houden voor de openbare orde en op basis van hun zorgplicht mensen op individuele basis kunnen opvangen. Het is de bedoeling dat andere gemeenten stoppen met het opvangen van illegalen. Op dit moment zijn er nog enkele tientallen gemeenten die dat doen. Zij mogen dat blijven doen tot de Raad van State daar later dit jaar een definitief oordeel over heeft geveld.

De burgemeesters van de vijf grote steden zijn positief over het plan, aldus de bronnen. Wel moet het kabinet met hen nog een definitief bestuursakkoord sluiten.

 

Overleg in crisissfeer

VVD en PvdA overleggen al ruim een week in crisissfeer over of er illegalenopvang moet komen. De VVD wilde geen ’bed, bad, brood’ terwijl de PvdA daar juist voorstander van is. Ingewijden stellen dat de partijen elkaar nu hebben gevonden met een plan waarin de opvang beperkt is en het uitzetbeleid steviger.

Volgens het plan financieren de gemeenten en het Rijk de beperkte opvang samen. Gemeenten die zich niet aan de afgesproken regels houden, krijgen straf. Ze kunnen gekort worden op het geld dat ze vanuit de staat krijgen.

 

Symboolpolitiek

Marjan Sax, woordvoerster van de actiegroep Wij zijn hier, die uitgeprocedeerde asielzoekers in het Vluchtgebouw en de Vluchttoren in Amsterdam bijstaat: ,,De hele heisa over bed, bad en brood is symboolpolitiek. Het is maar een klein deel van het asielbeleid. Het gaat niet om veel mensen en niet veel geld. Het is onverstandig de kleinere gemeenten te dwingen te stoppen met noodopvang. In het verleden werkte dit ook niet. Mensen gaan dan zwerven. Het is onmogelijk een sluitend asielbeleid te maken en het is treurig mensen te criminaliseren die niet terug kúnnen. Door technische redenen kunnen deze mensen niet terug, omdat ambassades bijvoorbeeld niet meewerken. Dit is een akkoord van politici die spierballentaal willen gebruiken, maar die de realiteit niet kennen of onder ogen willen zien."

 

Sceptisch

In Amsterdam, waar honderden uitgeprocedeerde illegalen verblijven, wordt sceptisch gereageerd op de deal tussen VVD en PvdA over de opvang van asielzoekers. Hoewel de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan achter het akkoord zou staan, doet een meerderheid in de gemeenteraad dat zeker niet.

D66, SP en GroenLinks willen Van der Laan vanavond nog aan de tand voelen over de kwestie. Kern van het akkoord, zoals nu bekend, is dat er in de vijf grote steden tijdelijk opvang zal worden geboden aan rondzwervende uitgeprocedeerde illegalen. Maar als de immigranten in kwestie na afloop van die opvang niet willen meewerken aan terugkeer naar het land van herkomst staat het hen vrij om de straat weer op te gaan en n daar zitten de hoofdstedelijke raadsleden niet op te wachten.

,,Onacceptabel, dit is slechter dan wat Amsterdam nu heeft georganiseerd voor deze groep’’, vindt GroenLinks-voorman Rutger Groot Wassink. Ook SP-fractievoorzitter Daniël Peters wil opheldering over de vermeende steun van Van der Laan voor het Haagse akkoord. Volgens D66-voorman Jan Paternotte zorgt de nieuwe opvangsituatie er alleen maar voor dat er meer vluchtelingen op de straten van de hoofdstad zullen rondzwerven.