Nieuws/Binnenland
831599
Binnenland

Uitslag Stelling: 'Openbare orde in geding'

De onrust bij de politie over haar cao en reorganisatie baart de meeste deelnemers aan de Stelling van de Dag grote zorgen. Zij vinden dat gevaarlijk. Volgens hen tast het gedoe het functioneren van de politie aan.

Daardoor komen de handhaving van de openbare orde en de strijd tegen de criminaliteit in het geding, denken de lezers.

Bijna tachtig procent meent dan ook dat minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) tussenbeide moet komen in het conflict. Dat is al zo hoog opgelopen dat de vakbonden dreigen het vertrouwen in korpschef Gerard Bouman op te zeggen.

De kritiek van de bonden is dat de politietop bij de reorganisatie van het politieapparaat, die gepaard gaat met veel geschuif met functies, totaal geen rekening houdt met wat er onder de gewone agenten op de werkvloer leeft.

Ruim tachtig procent van u heeft begrip voor de kritiek van de bonden. "Ook bij de politie heeft de managementcultuur toegeslagen, er worden van bovenaf beslissingen doorgedrukt zonder de werkvloer te raadplegen", aldus een lezer. Met name korpschef Bouman, die felle kritiek uitte op de politieacties tijdens de Rotterdamse marathon, heeft volgens de meesten van u geen antenne om te registreren wat de grieven van de gewone dienders zijn. Hij mag van bijna 70 procent van u dan ook zijn biezen pakken.

Slechts een minderheid van nog geen twintig procent neemt het voor de korpsleiding op. "Agenten moeten nu niet verder zeuren en gewoon hun werk doen", schrijft iemand. "De bonden maken alles kapot", meent een ander.

Bureaucratie

Behalve aan het geschuif met hun functies ergeren de agenten zich mateloos aan het slecht functionerende computernetwerk en de enorme bureaucratie waaraan ze veel tijd kwijt zijn. Bijna negentig procent van u kan zich die ergernis helemaal voorstellen: "Hoog tijd dat de politie over betere computers gaat beschikken en dat voor al het proces-verbaalwerk, dat nu nog een hoop tijd achter het bureau vergt, een moderner systeem wordt bedacht."

Een meerderheid van u heeft er begrip voor dat agenten loonsverhoging en een bonus vanwege de voor hen ingrijpende reorganisatie eisen. "Deze mensen hebben recht op een goed salaris voor de ondankbare taak die zij uitvoeren." Ruim de helft van u vindt het echter niet door de beugel kunnen dat de dienders van plan zijn om morgen in hun strijd voor een betere cao de politiebureaus twee uur te sluiten: "De politie kan en mag niet staken, want de veiligheid van de bevolking is in het geding."

Respect

Een onderzoek heeft uitgewezen dat de burgers vinden dat de politie weinig gezag uitstraalt en daardoor op weinig respect kan rekenen. Ruim tachtig procent van u is het daar roerend mee eens. "De Nederlandse politie is een gezagsloos lachertje", aldus een lezer. "Er is geen respect meer voor de politie. Het zijn bonnenschrijvers, zonder respect voor de burger", aldus een ander. Ook vindt bijna 70 procent dat de politie slecht te bereiken is. Daar staat tegenover dat meer dan de helft van de lezers agenten 'hulpvaardig', 'betrouwbaar' en 'beleefd' vindt.