Nieuws
831666
Nieuws

Docent Duits nog amper te vinden

Middelbare scholen kunnen amper nog aan leraren Duits komen. Op vacatures komt soms slechts één kandidaat of zelfs helemaal geen kandidaat opdagen.

Bij bijna tien procent van de scholen is het de afgelopen vijf jaar niet gelukt om een geschikte docent Duits te vinden. Sommige directeuren nemen uit wanhoop een student van de lerarenopleiding aan. Dat blijkt uit een onderzoek onder 321 schoolleiders, uitgevoerd door Duo Onderwijsonderzoek, dat morgen wordt gepresenteerd tijdens de ’Mach Mit-Dag’ van de Duitse taal. In het hele land worden 200 acties uitgevoerd om het belang van de Duitse taal voor ons land te benadrukken.

De helft van de directeuren vindt dat Duits voor de toekomst van hun leerlingen ’zéér belangrijk’ is en 36 procent vindt deze taal ’belangrijk’. Vooral directeuren van scholen binnen dertig kilometer van de grens met Duitsland vinden de Duitse taal belangrijker (7,9 tegenover een 7,1 gemiddelde score).

Op bijna alle scholen wordt nog wel Duits aangeboden en de scholen die deze taal hebben laten vervallen, zijn vooral vmbo-scholen die Frans of Spaans geven. De belangstelling van ouders voor het vak Duits is naar de inschatting van de schoolleiders per saldo niet of nauwelijks veranderd. Bij leerlingen lijkt er wél sprake te zijn van een dalende belangstelling: 21 procent van de directeuren schat in dat zich een dalende trend voordoet.

De actiegroep Duits – bestaande uit onder andere het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) en de Duits-Nederlandse Handelskamer – stelt dat er meer moet worden ondernomen om de taal positief onder de aandacht van jongeren te brengen. Kerstin Hämmerling, coördinator Duitse taal en cultuur van het DIA: „Dat er zo veel moeite moet worden gedaan om vakbekwame docenten te vinden, komt vooral door de minimale instroom van studenten op eerstegraads niveau. Dit jaar zijn slechts 33 studenten begonnen aan de eerstegraads lerarenopleiding. En op de universiteiten kozen slechts veertien studenten voor deze studie; het laagste aantal ooit.”„Bij de tweedegraads opleidingen is de instroom redelijk constant. Dit studiejaar kozen 241 studenten ervoor om docent Duits te gaan worden.”