Nieuws/Binnenland
832947
Binnenland

Onderzoekster pleit voor meer aandacht niet-westerse leerlingen

Migrantenkind vaker probleemkind

Kinderen van migranten vertonen al vanaf het begin van de basisschool meer opstandig, antisociaal gedrag en agressie dan hun Nederlandse klasgenoten.

Dat probleemgedrag blijft zo tot aan het einde van groep 8. Dit komt naar voren uit promotieonderzoek van Bouchra Ftitache, verbonden aan de Vrije Universiteit, onder 583 basisschoolkinderen.

De onderzochte migrantenkinderen zijn voornamelijk van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst. Bij het onderzoek is gebruikgemaakt van meldingen van leerkrachten en klasgenoten. „De grote effecten van etniciteit die zijn gevonden in probleemgedrag gedurende de hele basisschooltijd, kunnen als alarmerend beschouwd worden”, stelt ze in het onderzoek.

Lees meer:- Emotionele problemen vaker in thuisomgeving