Nieuws/Binnenland
834445
Binnenland

Teek maakt steeds meer slachtoffers

De ziekte van Lyme blijkt explosief toegenomen in Nederland. De infectieziekte, overgebracht door besmette teken in de natuur, breidt zich als een olievlek over het land uit. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) spreekt, aan de vooravond van de Week van de Teek, van een ,,zorgelijke verviervoudiging” in 20 jaar.

Uit nieuwe onderzoeksgegevens van het instituut blijkt dat zich elk jaar bij ongeveer 25.000 mensen - in meer of mindere mate - de ziekte van Lyme ontwikkelt. Dat is overigens een fractie van de ruim één miljoen mensen per jaar die in Nederland tekenbeten oplopen. Dr. Kees van den Wijngaard, infectieziekten-onderzoeker en epidemioloog bij het RIVM: ,,Sinds de registratie van ziekmakende tekenbeten via de huisartsen in 1994 begon, is het jaarlijkse aantal nieuwe patiënten toegenomen van 6000 naar nu ruim 24.000.”

Snijtafel

Wetenschappers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu leggen intussen de teek’op de snijtafel’. Voor een groot onderzoek, dat vandaag start, roepen zij de hulp in van Nederlanders die onlangs door een teek zijn gebeten en binnenkort met een antibioticumkuur tegen de ziekte van Lyme beginnen. Het RIVM wil daartoe de komende vier jaar zo’n tweeduizend personen vanaf 18 jaar medisch gaan volgen. ,,Wij proberen meer inzicht te krijgen in de oorzaken van langdurige klachten na de behandeling van Lyme”, zegt infectieziekten-onderzoeker dr. Kees van den Wijngaard, daags voor de start van de Week van de Teek. ,,Ook gaan wij onderzoek doen naar de effectiviteit van antibiotica bij Lyme.”

Vragen

Er zijn nog erg veel vragen te beantwoorden, stelt Van den Wijngaard, zoals: ,,Waarom wordt de ene persoon ziek, soms met zeer ernstige klachten, en waarom krijgt de ander die problemen in het geheel niet. De gevolgen van Lyme kunnen erg uiteenlopen: van langdurige vermoeidheid, pijn, concentratiestoornissen tot en met zeer ingrijpende aanhoudende neurologische problemen. Veel is nog onbekend.” Het RIVM zegt met de ’LymeProspect’-studie antwoorden te willen vinden die uiteindelijk tot een meer toegesneden behandeling leiden om langdurige klachten te voorkomen of genezen.  

Uit de jongste peiling onder huisartsen blijkt dat zij in 2014 ongeveer 23.500 mensen met een rode ring- of vlekvormige uitslag op de huid (’erythema migrans’) op hun spreekuur kregen. Deze huiduitslag is het meest herkenbare kenmerk van de ziekte van Lyme. De standaardbehandeling die de huisarts geeft is tien tot 14 dagen antibioticum. De meeste mensen genezen na zo’n kuur, maar duizend tot 2500 nieuwe patiënten per jaar blijven langdurige klachten houden.

De deelnemers aan het onderzoek (aanmelden via huisarts of tekenradar.nl) wordt gevraagd bloed af te geven en een jaar lang elke drie maanden een online-vragenlijst over hun gezondheid in te vullen. In de studie werkt RIVM samen met de academische ziekenhuizen Radboudumc in Nijmegen, AMC in Amsterdam en de Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn.

Alles over de ziekte van Lyme