Nieuws/Binnenland
834447
Binnenland

PvdA wil duidelijker 'over links' varen

De PvdA gaat zijn linkse politieke koers aanscherpen en wil die visie ook duidelijker naar buiten brengen. Zo moeten de fracties van de PvdA in de Eerste en Tweede Kamer meer de samenwerking „over links” opzoeken.

Dat is de uitkomst van de politieke ledenraad van de PvdA zaterdag in Nieuwegein. De leden bespraken met de partijtop de recente forse nederlaag bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De leden maken zich grote zorgen over deze derde grote nederlaag op rij en willen dat de PvdA zich scherper manifesteert op de sociaal-democratische waarden en zo beter tegenwicht biedt aan coalitiepartner VVD.

Harde woorden vielen er over de huidige koers en over PvdA-leider Diederik Samsom. Tegelijk incasseerde hij ook flink applaus. Samsom erkende dat hij het jammer vond dat hij het PvdA-geluid niet eerder duidelijk heeft laten horen. „Ik snap dat er veel chagrijn is dat de leden van zich af willen blazen.” Een Vlaardings lid begreep juist niet waarom zijn partij niet trotser is en steeds maar weer in de eigen drek roert en navelstaart.

Samsom benadrukte dat de resultaten die het kabinet nu boekt niet altijd met de VVD te maken hebben. „Ik hoor hier geluiden dat het om neo-liberaal beleid gaat, maar veel ervan stond in het verkiezingsprogramma van de PvdA in 2011. En dat wordt nu uitgevoerd.”

Hij wees op de miljardenbezuinigingen en hervormingen in de zorg en op andere terreinen die ook de PvdA noodzakelijk vond in deze kabinetsperiode. Het gaat er volgens Samsom om keuzes daarin vanuit een sociaal-democratische visie te kunnen maken, zoals het leenstelsel, de inkomensafhankelijke huur en duurzaam energiebeleid. „De PvdA heeft zelden meer lef en visie getoond”, zei Samsom.

Dat de kiezers toch niet terugkeren heeft volgens de PvdA-leider te maken met de crisis die langer en dieper was dan gedacht. „Het herstel van Nederland is meer dan een politieke strijd, het is een maatschappelijke strijd. Maar we moeten die herkenbaarder voeren.”