834759
Binnenland

Bussemaker: nu geen extra geld voor cultuur

Minister Jet Bussemaker (Cultuur) heeft de komende twee jaar geen extra geld voor cultuur. „Ik heb niet meer geld dan in het regeerakkoord is bepaald”, zei ze vrijdag voor de ministerraad.

Bussemaker reageerde op vragen over een advies van de Raad voor Cultuur eerder deze week. De raad adviseert het kabinet vanaf 2017 jaarlijks 30 miljoen extra te steken in cultuur. Bussemaker reageert in juni uitgebreid op het advies, maar wijst er wel op dat dat zich dus richt op een volgende kabinetsperiode. Zij heeft de komende jaren in elk geval geen geld om de budgetten structureel te verhogen. Bussemaker heeft eerder wel tijdelijk geld vrijgemaakt voor cultuureducatie en talentontwikkeling.

De raad maakt zich zorgen over de bezuinigingen bij het Rijk, maar ook bij gemeenten en provincies. „De uitholling van de rijksbegroting baart de raad zorgen. Instellingen teren in op hun eigen vermogen en cultuurfondsen spreken reserves aan om regelingen in stand te kunnen houden”, schreef de raad in zijn advies woensdag.

De raad adviseert onder meer om 9 miljoen euro uit te trekken voor een structurele subsidie voor het Tropenmuseum en een orkest voor lichte muziek, zoals het Metropole Orkest. Ook zou er een vast bedrag beschikbaar moeten zijn voor onder meer talentontwikkeling en het verbeteren van de positie van kunstenaars op de arbeidsmarkt.