Nieuws/Binnenland
835226
Binnenland

Wethouder neemt zich niets kwalijk

De wegens ‘valsheid in geschrifte’ opgestapte CDA-wethouder Idzerd Lautenbach is zich van geen kwaad bewust. “Ze maken van een mug een olifant”, zegt hij over de vertrouwensbreuk binnen het college van de gemeente Buren en alle commotie die is ontstaan nadat zijn vertrek gisteren bekend werd.

Lautenbach wordt verweten dat hij de tekst in een collegevoorstel heeft gewijzigd en de paraaf van een ambtenaar heeft vervalst. Zelf beweert de gewezen wethouder dat hij niet de paraaf heeft vervalst, maar slechts de initialen van de betrokken ambtenaar eronder heeft gezet.“

Intentie

“En dat heb ik zeker niet gedaan met de intentie om iets te vervalsen, maar louter en alleen om te duiden van welke ambtenaar het stuk afkomstig was. Ook had ik nog iets aan het voorstel toegevoegd, want het betrof een onderwerp dat uit mijn koker kwam. Ik wist van de hoed en de rand. Het betrof mijn eigen portefeuille”, aldus de 72-jarige Lautenbach, die precies een jaar wethouder geweest, nadat hij eerst acht jaar voor het CDA in de gemeenteraad van Buren had gezeten.

Burgemeester Jan de Boer neemt de kwestie hoog op en vindt dat vertrouwen in het geding is zodra een wethouder eigenhandig de tekst van een collegevoorstel aanpast en ondertekent. “Hij heeft door deze manier van handelen een collegebesluit willen forceren. Ongeduld heeft hem hiertoe kennelijk aangezet. Dat had hij op een andere manier moeten doen”, vindt de burgemeester. “Want”, zo stelt hij, “integriteit en vertrouwen zijn de kern van het openbaar bestuur. Zodra dat wordt aangetast, moet je het bij de kern aanpakken. We zullen dan ook officieel aangifte doen.”

Kerk

Volgens Lautenbach ging het om een project van de kerk in Zoelmond, een dorpje dat ook tot de Neder-Betuwse gemeente behoort. “Ik was erg enthousiast over dat plan om een gemeenschapsruimte bij de kerk in te richten. Daarvoor was duizend euro nodig. Het plan was al in januari ingediend. Ik wilde dat het college er nu eens een klap op zou geven, want de aanvraag lag er al dik drie maanden. In de gemeente Buren wordt gewerkt met een begroting van tachtig miljoen. Het ging nu om slechts duizend euro”, verzucht Lautenbach.

Hij zegt zichzelf niets kwalijk te nemen. “Ik heb uitsluitend een uniek project binnen onze gemeente willen promoten. Soms moet je als gemeentebestuur een vonkje naar de samenleving laten overspringen. Een stukje warmte. Laten weten dat je er bent als gemeentebestuur. Juist in deze tijden dat er zo rigoureus bezuinigd wordt, is het belangrijk dat je af en toe ook blijk van waardering geeft voor een initiatief vanuit de burgerij. Procedureel gezien had ik misschien beter nog even kunnen wachten. Nu heeft het me de kop gekost”, aldus de opgestapte wethouder.