Nieuws
835293
Nieuws

'Steeds meer 70-plussers naar rechter om huishoudelijke hulp'

De gemeente Lochem mag huishoudelijke hulp niet beëindigen zonder dat er eerst onderzoek wordt verricht naar de persoonlijke omstandigheden van de hulpbehoevenden. Dat oordeelde de rechtbank Zutphen vanmiddag. Eerder werden andere gemeentes hierover al op de vingers getikt.

Vier senioren van 76 tot 86 jaar waren naar de rechter gestapt, zo meldt ANBO, de grootste belangenorganisatie voor senioren, omdat ze het niet eens waren dat de gemeente vanaf 1 april het schoonmaken van het huis helemaal niet meer wilde vergoeden. En dat er geen gedegen onderzoek had plaatsgevonden. Eerder stapten ouderen uit Dantumadiel, Montferland en Utrecht al naar de rechter. In alle gevallen zijn de gemeenten op de vingers getikt en moeten zij hun Wmo-beleid aanpassen.

Zelfstandig wonen

De nieuwe Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) verplicht gemeenten om inwoners te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Iedereen die aanspraak wil maken op huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening heeft recht op een onderzoek naar zijn persoonlijke situatie. Maar dat is door een aantal gemeenten genegeerd en de huishoudelijke hulp wordt zomaar drastisch verminderd of geschrapt.

ANBO vindt het “waanzin” dat steeds meer 70- en 80-plussers naar de rechter moeten stappen om huishoudelijke hulp af te dwingen bij hun gemeente. ,,Vaak gaat het om kwetsbare mensen op hoge leeftijd en het gaat toch wel erg ver dat zij naar de rechter moeten stappen om hun gelijk te halen. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) moet nu echt in actie komen en bij gemeenten duidelijk maken dat mensen recht hebben op een onderzoek en waaraan zo’n onderzoek moet voldoen”, stelt ANBO-directeur Liane den Haan.