Nieuws/Binnenland
835358
Binnenland

Nieuwe wet moet klokkenluider beschermen

Werknemers die een misstand in hun organisatie aankaarten, kunnen straks niet meer worden ontslagen. Ook komt er altijd onderzoek naar de melding en zo nodig ook naar de manier waarop een klokkenluider is behandeld.

Dat staat in een nieuwe wet voor het zogeheten Huis voor klokkenluiders. Die instantie kan onafhankelijk onderzoek doen naar misstanden bij de overheid, bedrijven en organisaties.

De Tweede Kamer had een eerdere wet al aangenomen, maar dat voorstel stuitte vorig jaar in de Eerste Kamer op bezwaren. De initiatiefnemers - de SP, PvdA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de eenmansfractie Klein - dienen donderdag een aangepaste versie in waarmee ze tegemoet zeggen te komen aan de kritiek in de Senaat.

Zo wordt het klokkenluidershuis een zelfstandig instituut en wordt het niet ondergebracht bij de Nationale ombudsman, zoals eerst de bedoeling was. De Tweede Kamer zal de leden ervan benoemen, om de onafhankelijkheid van het orgaan te verzekeren. De regering kan geen invloed hebben op beleid of onderzoek van het huis. Ook is er volgens de partijen nu duidelijk onderscheid gemaakt tussen de advies- en onderzoekstaken.

„Dankzij de kritische opmerkingen in de Eerste Kamer is het wetsvoorstel alleen maar beter geworden”, zei SP-Kamerlid Ronald van Raak. Bedrijven en organisaties moeten straks een interne regeling hebben voor het melden van misstanden. Wie hier geen gehoor vindt, kan advies vragen bij het Huis voor klokkenluiders. Die kan zelf een onderzoek beginnen en aanbevelingen doen om de misstand weg te nemen of onderzoek laten doen door een inspectie of toezichthouder.