Nieuws
835451
Nieuws

Zorgverzekeraar Anno 12 stopt definitief

Zorgverzekeraar Anno12 legt plannen om de verzekeringsmarkt te betreden definitief neer. De poging om een nieuwe zorgverzekeraar in de markt te zetten, is daarmee definitief voorbij.

De initiatiefnemer Rob Adolfsen heeft de vergunning ingeleverd bij De Nederlandsche Bank. Na drie mislukte pogingen het bestel binnen te komen, werd de afgelopen maanden de haalbaarheid nog eens grondig onderzocht.

Daaruit bleek dat de plannen niet realiseerbaar waren. Zo moesten, om te kunnen beginnen, 10.000 klanten worden binnengehaald. Dat aantal werd niet gehaald.

Spaarpot

Volgens Adolfsen waren er veel sympathisanten, maar deden weinig mensen harde toezeggingen. ,,We wilden ook een partij vinden die bereid was een garantiebedrag op tafel te leggen. DNB eist dat we een spaarpot aanhouden van € 850 per verzekerde. Dat moet je ergens vandaan halen. We losten dat op door de verzekerden te vragen € 850 te storten, een bedrag dat ze later terug zouden krijgen. Maar dat was een enorm struikelblok”, aldus Rob Adolfsen tegen de Volkskrant.

Anno12 zou de eerste nieuwe zorgverzekeraar zijn in ruim twintig jaar. Verzekerden konden voor 850 euro mede-eigenaar worden en zo niet alleen delen in winst maar ook medezeggenschap hebben over beleid.