Nieuws
835544
Nieuws

Superslimme kinderen een klas overslaan?

Je kind zit in de klas voor zich uit te staren. De stof die de leraren uitleggen, snapt hij allang. Je kleintje zit eigenlijk een niveau hoger dan de andere kinderen. Een klas overslaan dan maar?

Het Itinera Institute, een onafhankelijke denktank, vindt dat hoogbegaafden vaker een klas zouden moeten overslaan. Scholen zouden beter moeten screenen en ook zouden de hoog intelligente kinderen gemakkelijker een klas moeten kunnen overslaan. "Deze hoogbegaafde leerlingen hebben verschillende vormen van ondersteuning nodig vanuit school. Versnelling en verrijking in verschillende vormen horen daarbij", stellen de onderzoekers Ivan van de Cloot en Carl van Keirsblick van het Itinera Institute.

Versnelling

Volgens Van de Cloot en Keirsblick zou versnelling (een klas overslaan) alleen maar positief zijn voor kinderen. Zo zouden ze niet alleen beter presteren, maar ook zouden ze zich sociaal en emotioneel beter op hun plek voelen in een hogere klas. " Uit onderzoek naar versnelde hoogintelligente leerlingen komt bijvoorbeeld naar voren dat zij buiten schooltijd evenveel contact hebben met andere kinderen als hun niet versnelde leeftijdgenoten."

Maar betekent ook direct dat kinderen zich gelukkig voelen in een hogere klas? Nee. Ze laten vriendjes en vriendinnetjes achter in hun oude klas. Terwijl alle kinderen op de basisschool elk jaar gezamenlijk doorstromen, zit jouw kind opeens in een vreemde klas. Of maakt dit niks uit?

Acceptatie

Lianne Hoogeveen deed onderzoek naar buitengewoon intelligente kinderen. En terwijl zij stelt dat versnellen 'kan helpen', zouden er ook veel nadelen kleven aan een klas overslaan. Hoogbegaafde kinderen die een klas overslaan op de basisschool zouden het een stuk moeilijker krijgen op de middelbare school dan kinderen die het normale traject hebben doorlopen. Zo zouden ze minder zelfvertrouwen hebben en zouden medescholieren ze minder accepteren.

Vooral jongens zouden hier last van hebben, stelt Hoogeveen. Meisjes zouden hier minder last van hebben omdat ze zich meer aanpassen aan wat sociaal wenselijk is. Ook ontwikkelen meisjes zich fysiek sneller, waardoor ze minder snel uit de toon vallen in een klas vol oudere leerlingen.

Hoe denk jij hierover? Moeten hoogbegaafde kinderen een klas overslaan? Waarom wel of waarom niet? Heb je hier zelf ervaring mee of ken je iemand die hoogbegaafd is en hiermee worstelt? Praat met ons mee!