Nieuws/Binnenland
838788889
Binnenland

Premium

Het beste van De Telegraaf

Kracht van stormen nagebootst in Delft

Grote test: zijn onze dijken nog veilig?

Bij Deltares wordt een nagebootste dijk getest met de kracht van stormen.

Bij Deltares wordt een nagebootste dijk getest met de kracht van stormen.

Delft - Om er zeker van te zijn dat de dijken in ons land nog sterk genoeg zijn, worden in Delft grootscheepse proeven gehouden om de betrouwbaarheid van de waterkeringen voor de komende decennia te testen. Omdat de stormen die onze kusten teisteren steeds heftiger worden, is het noodzakelijk te testen of ze nog veilig genoeg zijn.

Bij Deltares wordt een nagebootste dijk getest met de kracht van stormen.

Bij Deltares wordt een nagebootste dijk getest met de kracht van stormen.

HET BESTE VAN DE TELEGRAAF