Nieuws
839670
Nieuws

Inspectie: duikteams brandweer onder de loep

Veiligheidsregio's in het land moeten zich ervan verzekeren dat de duikteams bij de brandweer zijn toegerust voor hun taak en dat de veiligheid van duikers is geborgd. Dat zei hoofdinspecteur Gert-Jan Bos van de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVJ) vrijdag in Alkmaar bij de presentatie van het eindrapport over het duikongeval in Koedijk vorig jaar augustus. Daarbij kwam een brandweerduiker om het leven.

Bos zei gealarmeerd te zijn omdat de reddingswerkers bij het incident in Koedijk fouten hebben gemaakt die ook na eerdere duikongevallen elders in het land aan het licht kwamen. „We zijn op vergelijkbare factoren en tekortkomingen gestuit”, aldus Bos. Hij riep veiligheidsregio's daarom dringend op „de brandweerduiktaak kritisch onder de loep te nemen”.

Veel fouten gemaakt

Het onderzoek van de IVJ naar het duikongeval in Koedijk bevestigde wat de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid eerder al constateerde: procedures en voorschriften werden deels of niet gevolgd, er was bij de reddingswerkers onvoldoende bewustzijn van de risico's waardoor fout op fout werd gestapeld en er was sprake van falend leiderschap. De veiligheidsregio trof daarnaast blaam doordat brandweertaken „onduidelijk en ingewikkeld” waren georganiseerd, wat leidde tot „interpretatieverschillen en verwarring”.

Volgens voorzitter Piet Bruinooge van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord „spreekt het rapport boekdelen”. Hij zei „geschrokken” te zijn van de harde uitkomsten en de kritiek ter harte te nemen. Tegelijkertijd benadrukte hij dat de veiligheidsregio na het rapport van de Inspectie SZW al een speciaal programma in gang zette dat de veiligheid van reddingswerkers centraal stelt.

Uit voorzorg werden na die rapportage ook de twee regionale duikteams op non-actief gezet, omdat onduidelijk was of ze voldoende vakbekwaam waren. Vrijdag bleek dat beide teams weer terug in dienst komen, zodra de duikers een speciaal trainingsprogramma hebben afgerond. IVJ en veiligheidsregio bekijken na verloop van tijd samen of het veiligheidsprogramma goed werkt.