Nieuws/Binnenland
841605
Binnenland

Allochtoon erg slecht af op arbeidsmarkt

De kansen op de arbeidsmarkt zijn voor allochtonen vrijwel nergens in Europa zo slecht als in Nederland. Meer dan de helft van de migranten van buiten de EU zit thuis zonder betaald werk.

Ook in landen als Frankrijk, Italië en Spanje, waar de werkloosheid veel hoger is, zitten minder allochtonen thuis dan in Nederland. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een analyse van cijfers van Eurostat en de OESO.

Van de autochtone beroepsbevolking heeft 77,1 procent betaald werk, terwijl van de allochtonen nog niet de helft (49,5 procent) werk heeft. Dit verschil van 27,6 procentpunt is het op een na hoogste van Europa, na Zweden, dat vergeleken met Nederland bijna drie keer zoveel asielzoekers opneemt.

Taalachterstand en lage scholing verlagen bij de eerste generatie allochtonen dikwijls de baankansen.