Nieuws
842907
Nieuws

Nederland voorop met aanpak radicale leerling

Nederland heeft een voorsprong op andere landen als het gaat om de begeleiding van leerlingen die mogelijk radicaliseren. Dat zei minister Jet Bussemaker (Onderwijs) dinsdag in Parijs na een conferentie over de rol van onderwijs bij het tegengaan van extremisme.

Aanleiding voor het beraad van de 25 onderwijsministers waren de recente aanslagen in Parijs en de sympathie die onder delen van de islamitische schooljeugd bestaat voor de jihad.

De voorsprong is volgens Bussemaker een gevolg van de hoge mate van zelfstandigheid die scholen hebben dankzij de vrijheid van onderwijs. „In bijvoorbeeld Frankrijk is alles van bovenaf opgelegd. Door ons systeem hebben we vaak al initiatieven van scholen die we kunnen ondersteunen. Ook zijn we op de goede weg als het gaat om samenwerking tussen scholen en bijvoorbeeld de politie en de jeugdzorg.”

De Europese ministers ondertekenden de 'Verklaring van Parijs'. Daarin staat dat zij meer zullen doen om jonge mensen het belang bij te brengen van de 'grondwaarden van onze samenlevingen'. Tot die waarden horen 'de vrijheid van meningsuiting, gewetensvrijheid en religie en respect voor de rechtstaat, de diversiteit en gelijkheid tussen de seksen'.

De minister maakte dinsdag bekend dat leraren speciale trainingen kunnen krijgen om ze in staat te stellen een leerling die afglijdt te herkennen of van repliek te dienen. De Stichting School en Veiligheid zal samen met de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid bestaande cursussen aanpassen. „Daar kunnen we op voortborduren, we hoeven niet volledig nieuw beleid te ontwikkelen.”