Nieuws/Binnenland
843829
Binnenland

CDA 'irriteert' premier Rutte

De politieke verhoudingen tussen het kabinet en oppositiepartij CDA blijven kil. Minister-president Mark Rutte zei vrijdag na de ministerraad dat de houding van de christendemocratische partij in het parlement hem „bij tijd en wijle irriteert”.

Het lijkt of CDA-leider Sybrand van Haersma Buma zijn oppositierol „tot het uiterste wil doordrijven”, aldus Rutte. „Dat valt me tegen.” De contacten in politieke en zakelijke zin zijn „absoluut nul”. Er zijn geen contacten of bewegingen, voegde hij eraan toe.

Volgens de premier zit ons land in een „bijzondere situatie” omdat het langzaam herstelt na een zware crisis. Hij zou het normaal vinden als het CDA in zo'n tijd verantwoordelijkheid neemt. De partij hoeft niet het hele kabinetsbeleid te steunen, maar wel „een breed draagvlak voor het herstelbeleid garanderen”.

Het kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. De coalitieregering van VVD en PvdA heeft tot dusver voornamelijk geleund op de constructieve oppositie van D66, ChristenUnie en SGP. Die zorgen in ruil voor inspraak voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

Maar het is - afgaande op peilingen - nog maar de vraag of deze vijf partijen ook na de Provinciale Statenverkiezingen nog een meerderheid in de Senaat hebben. De Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer. Daarom probeert Rutte vooral bij het CDA en in mindere mate bij GroenLinks steun te zoeken.

Het CDA zegt goede plannen van het kabinet te gaan steunen, maar geen gedoogpartij te willen worden. De partij wil onder meer nieuwe bezuinigingen om de belastinghervorming mogelijk te maken. Daar wil het kabinet niets van weten.

„Mark Rutte vindt dat je alleen verantwoordelijkheid neemt als je zijn koers steunt”, reageert Sybrand Buma. „Maar de simpele werkelijkheid is dat het de democratische taak van een oppositiepartij is om kritisch te beoordelen of de regering haar werk wel goed doet. Dat is precies wat wij als CDA doen. Kennelijk irriteert dit de premier, maar zo werkt onze democratie.”